Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > OLA1004 Prosjektledelse

Prosjektledelse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA1004
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai/juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Liv Krokan Murud
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet legger vekt på å gi en innføring i prosjektarbeidsformen, og skal gi en grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av prosjekter innebærer.

Det vil bli lagt vekt på å forstå prosjektarbeidsformen som et verktøy til utvikling og innovasjon. Videre vil problemstillinger knyttet til prosjektstrategier og forholdet til basisorganisasjonen være tema, samt arbeidsmåter i prosjektarbeid, gruppeprosesser og teamutvikling og teamledelse. Emnet gir også en innføring i prosjektadministrasjon, med styring av framdrift og ressurser, og skal gi kunnskaper om avtaler, kontrakter og forhandlinger.

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv, hvor faglig teori skal gi grunnlag for refleksjon knyttet til utfordringer i prosjektarbeid og prosjektledelse. Videre vil prosjektarbeidsformen bli mye benyttet som arbeidsform i dette studieemnet.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan man arbeider i prosjekt, og for hvordan man skal lede prosjekter. Dette innebærer at studenten tilegner seg innsikter i prosjektorganisering og arbeidsmåter i prosjekt, sammensetning og utvikling av team, lederrollen i prosjekter, styring av fremdrift og ressurser, kunnskaper om avtaler, kontrakter og forhandlinger.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, som følges opp med seminarer og verksteder. Øvelser i prosjektarbeidsformen og prosjektledelse

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse

Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett ved opptak
Arbeidskrav

Emnet vil ha flere innleveringer og obligatoriske oppgaver

Eksamensform

Innlevering av gruppevis prosjektrapport og individuelt refleksjonsnotat. Disse vil veie likt ved vurdering.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Jessen, S.A. (2005): Mer effektivt prosjektarbeid . 3.utgave,Oslo: Universitetsforlaget

Andersen, E.S, K.V. Grude og T. Haug (2004): Målrettet prosjektstyring. 5. utgave, Oslo: NKI.Forlaget

Presisering kommer….

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Nylehn, Børre (2002). Prosjektorganisering – Teorigrunnlag og implikasjoner. Kapittel 9. Betingelser og utfordringer. 200 – 232. Kapittel 10. Noen perspektiver på prosjektorganisering. 233 - 263. Bergen: Fagbokforlaget.

Shenhar, Aaron J (2004). Strategic Project Leadership – Toward a strategic approach to project management. R&D Management, 34, 5, 2004.

Horne, Anne og Anita Horvei Henriksen (2005). Tenning eller utbrenning? Utfordringer og muligheter i prosjektarbeid. Kapittel 5. Utfordringer og muligheter i prosjektarbeid. 70 - 97. Oslo: Cappelen Akademisk.

Hewlett, Sylvia Ann and Carol Buck Luce (2006). Extreme Jobs – The Dangerous Allure of the 70-Hour Workweek. Harvard Business Review. December 2006.

Svedberg, Lars (2002). Gruppepsykologi – Om grupper, organisasjoner og ledelse. Del III. Å arbeide i grupper – en glede eller en plage? 159 – 221. Otta: Abstrakt Forlag.

Moxnes, Paul (2000) Positiv angst; i individ, gruppe og organisasjon. Kapittel 4. Angst og kommunikasjon. 67 – 85. Valdres: Paul Moxnes.Supplerende / anbefalt litteratur

Jessen, S.A. (2005): Prosjektledelse trinn for trinn. Oslo: Universitetsforlaget
Nylehn,B.(2002): Prosjektorganisering - teorigrunnlag og implikasjoner. Bergen: Fagbokforlaget.
Westhagen,H., O.G.Faaeng, K.G.Hoff, T.Kjeldsen og E.Røine (2002) Prosjektarbeid. 5.utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk
Petter Gottschalk, P. og J.T. Karlsen (2005): Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget
Brustad, R. og I.F. Jarle (2001): Prosjektstyring . Oslo: Gyldendal Akademisk
Jessen, S.A. (2002): Prosjektadministrative metoder . Oslo: Gyldendal Akademisk
Esnault, M. (2005): Prosjektoppstart. Oslo: Gyldendal Akademisk
Briner, W., Hastings, C. og M.Geddes (2000) : Prosjektledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kommer flere….


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L