Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > Argumentasjon og begrunnelse i matematikk; Algebra og funksjonsteori

Argumentasjon og begrunnelse i matematikk; Algebra og funksjonsteori

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har fokus på didaktisk teori og forskning, algebra, ligninger, funksjoner, derivasjon, integrasjon, modellering og differensialligninger.

Bilde nettmat2 oppdatert

* Veiledning med fagperson, ** Veiledning/feedback fra medstudenter

M1 = Modul 1, V1 = Veiledning 1

  • Modul 1: Algebra
  • Modul 2: Ligninger og ulikheter
  • Modul 3: Bevis og argumentasjon
  • Modul 4: Tilpasset opplæring og matematikkvansker
  • Modul 5: Funksjoner
  • Modul 6: Derivasjon, integrasjon og anvendelser
  • Modul 7: Differensialligninger, modellering og anvendelser

Utviklingsarbeid på tvers av modulene: utforskning, eksperimentering i samspill med elever.

Med forbehold om justeringer av modultitler og ukefordeling.Eksamensform

Emnet har en todelt eksamen. Utviklingsoppgave teller 30% og Digital hjemmeeksamen teller 70% av karakteren

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L