Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > Eksperimentering i matematikk; Geometri, statistikk og sannsynlighet

Eksperimentering i matematikk; Geometri, statistikk og sannsynlighet

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Vegard Målnes Meland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

har fokus på didaktisk teori og forskning, sannsynlighetsregning, kombinatorikk, simulering, statistikk, euklidsk og dynamisk geometri, romgeometri, vektorregning, geometriske bevis og trigonometri.

  • Modul 1: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 1
  • Modul 2: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 2
  • Modul 3: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 3
  • Modul 4: Vurdering i matematikk, ulike oppgavetyper i matematikk
  • Modul 5: Generell geometri
  • Modul 6: Bevis i geometri
  • Modul 7: Trigonometri.

Utviklingsprosjekt på tvers av modulene: utforskning, eksperimentering i samspill med elever.

Med forbehold om justering av modultitler.Eksamensform

Emnet har en todelt eksamen.

Utviklingsoppgave teller 30% og Digital hjemmeeksamen teller 70% av karakteren?

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L