Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2SAER Europeiske relasjoner - ER

Europeiske relasjoner - ER
Back Tilbake
Kode
2SAER
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har fokus på følgende hovedperspektiv:

Regionenes Europa: fra og med middelalderen har nasjonalstatene stått i sentrum og i stor grad utgjort aktørene på den europeiske og internasjonale scene. Vi vi imidlertid invitere studentene til å se nærmere på a) hvordan regionalismen har ligget latent parallelt med konsolideringen av nasjonalstatene (da spesielt i forrige århundre (1900-2000); b) hvordan integrasjonen i EU har muliggjort et større fokus på og muligens en mer fremtredende rolle for regionene.

Institusjonenes Europa: Studentene vil få økt innsikt i spørsmål som: Hvordan griper EU, Europarådet, OSSE osv inn i relasjonene på den europeiske scenen?

Nasjonenes Europa: Vi inviterer til et sammenlignede fokus på nasjonalstatenes Europa. Ved bruk av sammenlignende metode vil vi få belyst spørsmål som: Har statssystemet endret seg under europeiseringen?

Læringsmål

Et hovedformål med emnet er at studentene utvikler evne til å reflektere rundt sentrale problemstillinger knyttet til utviklingen av det nye Europa og betydningen av Europa Unionens eksistens.

Sentralt står formidling av kunnskap knyttet til problemfeltene:

  • Europeisk regionalisering,
  • europeisk institusjonalisering og
  • europeisk nasjonalisering.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og arbeid i grupper.

Forkunnskaper

Det er en fordel med første år i Bachelor i Samfunnsanalyse, eller utdanning innenfor historie eller statsvitenskap.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i Internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering Internasjonal økonomi og utvikling. Studenter som ønsker emnet i en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad. Utover dette: lærere i VGS som trenger å friske opp/fordype seg i ER, ansatte i frivillige organisasjoner, privat næringsliv i regionen, fylkesnivå i offentlig forvaltning.
Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L