Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2SAIR Internasjonale relasjoner - IR

Internasjonale relasjoner - IR
Back Tilbake
Kode
2SAIR
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er delt inn i tre hovedområder: Før et første vil vi at studenten skal gjøre seg kjent med tre tilnærminger til temaet Internasjonale Relasjoner: Statsvitenskapelige, historiske og økonomiske. Dette skal oppøve studentens evne til kritisk vurdering og mer nyanserte bilder.

I det andre hovedområdet er temaet Internasjonal orden og uorden – her vurderes ulike allianser, FNs rolle i ulike konflikter og konfliktområder.

Det tredje tema er internasjonal økonomi. Politikk og økonomi glir over i hverandre på den internasjonale og globaliserte arena. To hovedspørsmål innenfor tredje temaområdet er: ·

  • Hvordan liberaliseringen innen den internasjonale økonomien influerer på internasjonal politikk (og visa versa). ·
  • Hvordan internasjonale regimer og organisasjoner i økende grad strukturerer internasjonal politikk som eksempelvis WTO, Verdensbanken og EU.

I emnet legges det vekt på at studenten oppøver ferdigheter i faglig analyse av politiske og historiske prosesser og resultater knyttet til de nevnte problemfeltene.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene en dypere innsikt i dagsaktuelle internasjonale politiske og økonomiske forhold, samt utvikle deres evner til selvstendig og kritisk analyse av disse forholdene. Særlig fokus rettes mot internasjonalisering og globalisering.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og arbeid i grupper.

Forkunnskaper

Det er en fordel med første år i Bachelor i Samfunnsanalyse, eller utdanning innenfor historie eller statsvitenskap.

Emne er valgbart for
Utover de som er målgruppe på de ulike bachelorgradene i samfunnsfag: lærere i VGS som trenger å friske opp/fordype seg i IR, ansatte i frivillige organisasjoner, privat næringsliv i regionen, fylkesnivå i offentlig forvaltning.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L