Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2BØA042 Internasjonal økonomi og finans

Internasjonal økonomi og finans
Back Tilbake
Kode
2BØA042
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Ole Gunnar Austvik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studentene en innføring i sentrale teorier innenfor internasjonal økonomi og gir innsikt i sentrale institusjoner og utviklingstrekk innenfor internasjonal handel / markeder.
Tema;

  • Utviklingen av internasjonal økonomi og norsk utenriksøkonomi.
  • Teorier for internasjonal handel.
  • Internasjonal handelspolitikk og utviklingsøkonomi.
  • Valutakurser og valutamarkeder.
  • Europeisk økonomisk integrasjon.
  • Internasjonale kapitalbevegelser og finansielle instrumenter.
Læringsmål

Emnet skal gi forståelse for årsaker til og virkninger av internasjonal handel med varer og tjenester og kapitalbevegelser. Studentene skal få innsikt i hvordan det internasjonale økonomiske systemet med tilhørende institusjoner, som EU, WTO og IMF fungerer, og hvordan land og bedrifter tilpasser seg og påvirker dette. Studentene skal beherske det grafiske og matematiske analyseapparatet for handelsteorien, handelspolitikken, valutamarkedene og finansielle transaksjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger/ veiledning/ paper-innlevering. Det er svært viktig å arbeide med oppgaver.

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper på høgskolenivå innenfor makroøkonomi, mikroøkonomi og konkurransestrategi.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i Internasjonale studier.

Emne er valgbart for
Bachelor i økonomi og administrasjon som del av profilering i internasjonal økonomi og utvikling
Arbeidskrav

Et arbeidskrav; Prosjektarbeid i gruppe.

Eksamensform

5 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L