Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3EXFAC2 Examen facultatum Samfunnsvitenskaplig metode

Examen facultatum Samfunnsvitenskaplig metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3EXFAC2
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Roel Puijk
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Emnet gir studentene grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapelig metode.

Læringsmål
  • Ha innsikt i ulike metodiske tilmærminger i samfunnsvitenskapene
  • Kunne planlegge, gjennomføre og rapportere enkle kvantitative undersøkelser
  • Ha grunnleggende innsikt i ulike evalueringsmetoder
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer samt praktiske øvelser

Forkunnskaper

Ex. phil og Ex. fac I.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn, Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

tre obligatoriske øvelser

Eksamensform

4 timers individuell skriftlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L