Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3NORFILM Nordiske filmskapere

Nordiske filmskapere
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3NORFILM
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
2 mnd, andre del av høsten
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Anne-Lise With
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tilbyr en fordypning i nordisk filmkultur. Med utgangspunkt i sentrale nordiske filmskapere vil nasjonale særtrekk gjennomgås og tendenser på tvers av landegrensene drøftes. Auteur-analyse av sentrale filmskapere som Ingmar Bergman, Aki Kaurismäki og Lars von Trier vil være et viktig utgangspunkt.

Linjer i filmens historie vil dessuten bli sett i lys av den allmenne kulturhistorien. For eksempel kan tradisjonen for sosial og psykologisk realisme følges fra Ibsen og Lagerlöf, via stumfilmregissører som Sjöström og Dreyer til navn som Arne Skouen, Bo Widerberg og Bille August. Gjennom emnets fokus på regissøren og filmverket kan populære genrer og suksesskonsept i Norden som folkekomedien, barne- og ungdomsfilmen og dogmefilmen undersøkes og settes i et samfunnsperspektiv.

Regissør- og produsentbesøk vil kunne inngå i gjennomgangen av nyere tendenser i nordisk filmkultur.

Læringsmål

Studentene skal:

  • med utgangspunkt i sentrale nordiske filmskapere lære å forstå den nordiske filmkultur i et kultur- og filmhistorisk perspektiv, og
  • tilegne seg kunnskap om sentrale regissører, viktige verk og generelle hovedstrømninger i nordisk filmhistorie. De skal videre lære å analysere og vurdere film fra Norge, Sverige, Danmark og Finland ut fra nasjonale og nordiske perspektiv.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og visning av film.

Forkunnskaper

1. år Bachelor Visuell kultur/film og fjernsyn, Årsstudium Film- og fjernsynsvitenskap, 1. år Bachelor Kulturprosjektledelse

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn, Bachelor i kulturprosjektledelse og Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap.
Arbeidskrav

2 gruppeoppgaver: en skriftlig på 4-5 sider og en muntlig presentasjon av et oppgitt emne.

Eksamensform

Individuell oppgave over 1 uke. Ca. 10 sider (ca. 3500 ord) + muntlig

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L