Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3VISAN Film- og fjernsynsanalyse

Film- og fjernsynsanalyse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3VISAN
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, første halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
120
Emneansvarlig
Anne Lise With
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i sentrale innfallsvinkler til analysen av filmer og fjernsynsprogram, og omfatter estetiske, genreorienterte og ideologiske perspektiver. Andre eksempler på visuell kultur kan trekkes inn.

Læringsmål

Studentene skal :

 • bli kjent med sentrale innfallsvinkler til film- og fjernsynsanalysen,
 • sette seg inn i teoriene som de ulike analysetradisjonene bygger på, og
 • tilegne seg kunnskap om hvordan en analyserer filmer og fjernsynsprogram.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og oppgaver

Emne er obligatorisk for

Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og Årsstudiet i film- og fjernsynsvitenskap.

Emne er valgbart for
Bachelor i kulturprosjektledelse
Arbeidskrav

Gruppeoppgave

Eksamensform

6-timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bordwell, David, Thompson, Kristin: Film Art: an introduction, 7.de utgave, McGraw-Hill Companies, New York, 2004. Kapittel 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Obligatoriske pensumfilmer vil bli opplyst ved oppstart av emnet.

 

Kompendium (Kjøpes Storkopi)

 • Abrams, Bell & Udris (2001): ‘Stars’. I Studying Film. London: Hodder Arnold. Side 191-205.
 • Branston, Gill (2000): ‘Identifying a critical politics of representation’. I Cinema and Cultural Modernity. Buckingham: Open University Press. Side 155-176.
 • Cook, P. & Bernink, M (1999): ‘Feminist Film Theory’. I The Cinema Book, 2nd edition. London: BFI Publishing. Side 353-365.
 • Ellis, John ([1992] 1997): ‘Broadcast TV as cultural form’. Kapittel 7 I Visible Fictions, 5th Revised Edition. London: Routledge & Kegan Paul. Side 111-126.
 • Gibson, Pamela Church (2004): ’Queer looks, male gazes, taut torsos and designer labels: contemporary cinema, consumption and masculinity’. I Powrie, P., Davies, A. & Babington, B: The trouble with men. Masculinities in European and Hollywood Cinema. London: Wallflower. Side 176-186.
 • Gjelsvik, Anne (2003): ’Allys dans med konvensjonene’. I Gjelsvik, A. & Iversen, G: Blikkfang. Fjernsyn, form og estetikk. Oslo: Universitetsforlaget. Side 109-126.
 • Gjelsvik, Anne: ’Det er gutter som har vaska seg: et filmanalytisk blikk på helteroller i bevegelse’. I Arr, 3/2005. Side 69-79.
 • Harper, Morten (1998): utdrag fra ’En voksen rakkerunge’. Kapittel 1 i Kapteinens skrekk. Tegneserien i og utenfor rutene. Bø: Telemark Tegneserieverksted. Side 14-27.
 • King, Geoff (2002): ‘Narrative vs. Spectacle in the Contemporary Hollywood Blockbuster ’. Kapittel 6 I New Hollywood Cinema. An introduction. London: I.B Tauris. Side 178-223.
 • Kjus, Yngvar (2006): ’Når publikum blir produsenter: Deltakelse i det kommersielle underholdningsformatet Idol’. I Norsk Medietidsskrift 3/2006.
 • Kozloff, Sarah (1992): ’Narrative Theory and Television’. I Allen, R: Channels of Discourse, Reassembled. 2nd Edition. London: Routledge. Side 67-100.
 • Larsen, Leif Ove (2002): ‘Tekstanalyse’. I Østbye, Knapskog, Helland & Larsen: Metodebok for mediefagene. Bergen: Fagbokforlaget. Side 61-97.
 • May, Rollo (1992): ’Myter i Amerika’. I Myter og identitet. Behovet for myter i vår tid. Oversatt og redigert av Geir Uthaug. Oslo: Aventura. Side 73-99.
 • Mulvey, Laura (1999):’Visuell nytelse og narrativ film’. I Fossheim (red): Filmteori. En antologi. Oslo: Pax Forlag. Side 170-181.
 • Riley, John Erik (2002): ’Søvngjengere. Notater om våre kollektive amerikanske mareritt’. I Hoff, A. (red.): Mitt liv som film. Oslo: Tiden Norsk Forlag. Side 127-154.
 • Schatz, Thomas (1981): ’Film Genres and the Genre Film’. Kapittel 2 i Hollywood Genres. New York: McGraw-Hill. Side 14-42.
 • Shary, Timothy (2005): ’The teen film takes on a new century. 1994-2004’. Kapittel 5 I Teen Movies: American Youth on Screen. London: Wallflower Press. Side 89-108.
 • Walther, Bo Kampmann (2004): ’Kunsten at blande computerspil og film. På sporet af en lucidografi’. I Teilmann (red.): Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Side 235-258.
 • White, Mimi (1992): ’Ideological Analysis and Television’. I Allen, R: Channels of Discourse, Reassembled. 2nd Edition. London: Routledge. Side 161-202.

 Supplerende / anbefalt litteratur

Braaten, Kulset, Solum: Introduksjon til film

3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L