Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3GRAFISK Webdesign

Webdesign
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3GRAFISK
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, første halvdel av semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
24
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er delt inn i følgende deler:

  • HTML-kode: Grunnleggende forståelse av HTML som kodespråk, mestring av HTML-redigering ved bruk av Adobe GoLive,
  • CSS: Grunnleggende forståelse av CSS-prinsipper og redigering ved bruk av Adobe GoLive,
  • digital bildebehandling: Innføring i digital bildebehandling og filformater ved bruk av Adobe Photoshop,
  • fargelære: Fargeteorier, fargeklang, kontrast, fargepsykologi, subtraktiv og additiv fargeblanding. Digitale farger og formater,
  • typografi: Grunnleggende prinsipper, typografihistorie, terminologi, tekst på skjerm, typografi i nettsider,
  • struktur og navigasjon: Grunnleggende prinsipper i informasjonsdesign, navigasjon og visualisering av struktur, og
  • designprosesser/kreativitet: Ide/skisse/ferdig produkt. Design "brief" - kreativitet innenfor gitte rammer. Design som problemløsning.
Læringsmål

Studentene skal:

  • opparbeide en grunnleggende forståelse for og ferdigheter i visuell utforming av nettsider,
  • lære en del grunnleggende prinsipper og teknikker innen webdesign,
  • kunne lage enkle nettsider basert på gode designprinsipper og opparbeide forståelse for prinsipper innen webdesign.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops og evaluering av designarbeider

Emne er valgbart for
Valgfritt emne på Bachelor i kulturprosjektledelse og Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn. Studenter som ønsker en økt bevissthet omkring grafisk design i kommunikasjonsprosesser og ønsker en innføring i faget web-design.
Arbeidskrav

Oppgaver underveis i emnet.

Eksamensform

Individuell praktisk oppgave: design av et nettsted.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Niederst, Jennifer: Web design in a nutshell, 2nd edition, O´reilly 2001Supplerende / anbefalt litteratur

Cederholm, Dan: Web standards solutions, the markup and style handbook, Friends of ED 2004


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L