Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3MODFILM Modernitet og filmkunst

Modernitet og filmkunst
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3MODFILM
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Søren Birkvad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tilbyr fordypning i realistisk, modernistisk og postmodernistisk filmkunst. Med utgangspunkt i analyser av sentrale filmer gjennomgås de tre retningenes kulturhistoriske forutsetninger og estetiske kjennetegn.

Læringsmål

Studentene skal

  • utvikle sine filmanalytiske ferdigheter,
  • utvikle innsikt i estetisk teori og modernitetsteori, og
  • utvikle evnen til å plassere og forstå filmer estetisk og kunsthistorisk.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaver, veiledning og filmvisninger

Forkunnskaper

1. året i Bachelor i visuell kultur - film og fjernsyn, Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap eller tilsvarende.

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og andre med interesse for filmkunst.
Arbeidskrav

Emnet har 4 arbeidskrav som består av 4 gruppeoppgaver à 4-5 sider.

Eksamensform

To skriftlige individuelle oppgaver, hver på ca. 8 sider (ca. 3000 ord), én uke på hver oppgave.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

BØKER:

Asbjørnsen, Dag Dypt og grunnleggende overflatisk. Om den postmoderne filmens estetikk. Spartacus: Oslo, 1999

 

Hallem, Julia og Marshment, Margaret (red.) Realism and Popular Cinema, Manchester University Press, Manchester, 2000 (side 3-62)

 

KOMPENDIUM - KJØPES I STORKOPI:

MODERNITET OG REALISME

Berger, Peter et al. 'Modernity and its Discontents’ i The Homeless Mind. Modernization and Consciousness, Vintage Books USA, 1974: s.181-201

Berman, Marhall 'Introduction: Modernity - Yesterday, Today and Tomorrow', i All That is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity, Verso, New York,1982: s.15-36

Andrew, J. Dudley 'Realist Film Theory', og 'Andre Bazin' I J.D. Andrew, The Major Film Theories, An Introduction, Oxford University Press, London 1976: s. 103-105, 134-178.

Bazin, Andre 'The Ontology of the Photographic Image'. I: What is Cinema?, University of California Press, Berkeley, 1971: s. 9-17.

 

MODERNISME

Adorno, Theodor 'Om kulturindustrien', i Hans Fredrik Dahl (red), Massekommunikasjon, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1973: s. 213-220

Bordwell, David (1985) 'Art Cinema Narration', i Narration in the Fiction Film, Univ. of Wisconsin Press, Madison Wisconsin, 1980: s. 205-233

Orr, John 'Film and the Paradox of the Modern' i Cinema and Modernity, Polity Press, Cambridge UK, 1993: s.1-14

Næss, Even 'Filmatisk modernisme: filmfortelling, tidsbilder og modernitet', I Motskrift nr. 1/97, s. 43-68.

Wollen, Peter 'Godard and Counter Cinema: Vent d'Est', I Bill Nichols (ed) Movies and Methods, Vol. II, University of California Press, 1985: s. 500-509

 

POSTMODERNISME

Eco, Umberto 'Casablanca: Cult Movies and Intertextual Collage', i Travels in Hyperreality, Pan Books, London, 1986: s.197-211

Eco, Umberto 'Postmodernism, Irony the Enjoyable'. I Peter Brooker (ed)

Modernism/Postmodernism, Longman, London and New York,1993: s. 225-228

Eriksen, Trond Berg ’Etter postmodernismen’ i Budbringerens overtak : perspektiver på skriftkulturen, Universitetsforlaget, Oslo, 1987: s. 37-52

Jerslev, Anne 'Weird on Top and Wild at Heart'- aftegninger i David Lynchs production", I David Lynch i vore øjne, Frydenlund, København, 1991: s. 9-40

Rommetveit, Ingrid 'Film og intertekstualitet', i Z nr. 3/93: s. 10-14

Schepelern, Peter 'Spøkelsens navn. Filmen, metakunst og det postmoderne.' Kosmorama 189/1989, s. 4-23.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L