Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3BAKPL Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse)

Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3BAKPL
Studiepoeng
20
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Vedlegg
application/msword Praksisreglement KPL.doc 52,50 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bachelorprosjektet er avslutningsemne for kulturprosjektledelse hvor studentene gjennomfører eller deltar i et prosjekt og skriver bacheloroppgave i tilknytning til eller i forlengelsen av prosjektet.

Studentene skal jobbe praktisk på et prosjekt innenfor valgt spesialiseringsområde. Arbeidsoppgavene kan være å lede prosjektet eller fylle andre funksjoner som er viktige for gjennomføringen, eller å innhente, bearbeide og rapportere viktige opplysninger for prosjektet (for eksempel i form av publikumsundersøkelse, evalueringsrapport, eller lignende).

Læringsmål

Studentene skal lære viktige sider ved det å gjennomføre praktiske prosjekter, og reflektere over det i sammenheng med de andre emnene som har inngått i studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Praktisk deltakelse og personlig veiledning. Noe veiledning er obligatorisk.

Forkunnskaper

Dette emnet kan ikke tas før de andre emnene i bachelorutdanningen er godkjent (bortsett fra ex. fac. og maks. ett 15 studiepoeng emne).

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

· Studentene skal innen to uker før prosjektstart levere søknad om godkjenning av prosjektet

· Studenten skal innen to uker etter oppstart utarbeide aktivitetsliste eller milepælsplan for sitt eget arbeid på praksisstedet. Denne skal leveres/sendes både til veileder og praksissted.

· Studenten skal i etterkant av prosjektet levere en redegjørelse for hvilke oppgaver de har utført (f.eks en sluttattest), undertegnet av ’oppdragsgiveren’.

· Studentene skal levere et refleksjonsnotat fra prosjektarbeidet

Eksamensform

Det er utarbeidet eget praksisreglement for bachelorprosjektet (se vedlegg).

Eksamen består av to elementer:

· Bacheloroppgaven.

· Muntlig (justerer karakteren). Muntlig baseres på bacheloroppgaven, refleksjonsnotatet og benyttet faglitteratur, samt på informasjon fra praksisstedet om hvordan studenten har fungert i prosjektet.

Emnet vurderes av faglærer og ekstern sensor. Normalt er det anledning til å avlegge eksamen i mai/juni, august/september og desember/januar.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L