Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2SAOAO Offentlig administrasjon og organisasjon

Offentlig administrasjon og organisasjon
Back Tilbake
Kode
2SAOAO
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Roar Høstaker og Jon Helge Lesjø
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet presenterer kunnskaper og teorier om offentlig administrasjon og formelle organisasjoner.

Viktige tema i emnet er:

  • Forvaltningen i det politiske systemet
  • Hvordan organisasjoner fungerer
  • Modernisering: New Public Management
  • Den nye kommunen: lokalpolitikkens skjebne

Forvaltningen i det politiske systemet
Her gis en innføring i forvaltningens verdigrunnlag, oppbygning og virkemåte, samt forvaltningens plass i den parlamentariske styringskjeden. Dessuten trekkes trådene fra sentral- og lokalforvaltningens historie til nyere forvaltningspolitikk.

Hvordan organisasjoner fungerer
Her gis en innføring i organisasjonsteoriens grunnbegreper og sentrale beslutningsprosesser i komplekse organisasjoner. Organisasjoners oppgaver og mål, organisasjon og omverden, organisasjonsstruktur- og kultur, styring og ledelse, læring og endringsprosesser er temaer som står sentralt i dette emnet. Det vil bli lagt vekt på å forstå organisasjoner både som (tilnærmet) rasjonelle systemer og som symbolske systemer i institusjonelle omgivelser.

Modernisering: New Public Management
Her presenteres de viktigste elementene knyttet til den såkalte NPM-doktrinen: troen på ledelse, økt bruk av indirekte kontroll, konkurranseeksponering og bruker/borgerfokusering. Studentene gis en innføring i konseptet, dets internasjonale bakgrunn og den kritikk doktrinen og reformene er blitt møtt med. Dessuten gjennomgås bestrebelsene på modernisering og fornyelse i offentlig sektor i lys av NPM-doktrinen.

Den nye kommunen: lokalpolitikkens skjebne
Etter innføringen av ny kommunelov i 1992 kan vi snakke om »den nye kommunen», med større frihet for kommunal organisering. I dette emnet ser en nærmere på hvordan kommunene har benyttet denne friheten, og hva som har skjedd når det gjelder organisering, styring og ledelse i den nye kommunen. I forlengelsen av dette drøftes nye vilkår for å drive lokalpolitikk og hva som skjer med lokale konfliktlinjer og deltakelsen i lokalpolitikken.

Læringsmål

Formålet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og teorier om offentlig administrasjon og formelle, komplekse organisasjoner. Dette skal kunne anvendes i konkrete analyser av offentlig sektor med vekt på lokalforvaltningens utfordringer.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i offentlig administrasjon.

Emne er valgbart for
Studenter på ASVs bachelorstudier andre som ønsker ny kunnskap innenfor offentlig administrasjon og organisasjon.
Arbeidskrav

Studenten må ha godkjent et skriftlig essay av faglærer for å kunne gå opp til eksamen-

Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L