Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > KUH1003 Introduksjon til kunsthistorie: Arkitektur- og skulpturhistorie

Introduksjon til kunsthistorie: Arkitektur- og skulpturhistorie
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KUH1003
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, uke 33 - uke 42
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Kari Aakerli Vik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR Kunsthistorie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en oversikt over europeisk kunsthistorie med hovedvekt på arkitekturen og skulpturen fra antikken og frem til slutten av 1800-tallet. Følgende emner tas opp: Gresk og romersk arktitektur og skulptur, tidlig kristen og bysantinsk arkitektur og billedkunst, romansk og gotisk arkitektur og skulptur, renessansens, barokkens og 1800-tallets arkitektur og skulptur. Emnet gir også en enkel innføring i fagets historie, teorier og metoder.

Læringsmål
  • Studentene skal gjøre seg kjent med hovedtrekkene i europeisk kunsthistorie med vekt på arkitekturen og skulpturen.
  • Studentene skal kunne foreta enkle beskrivelser og analyser av hovedverk innenfor de akuelle områdene.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og ekskursjoner. Det legges opp til en eller to ekskursjoner i Lillehammer eller til Oslo.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i kunsthistorie

Emne er valgbart for
Studenter på Bachelor i film og fjernsynsvitenskap, Bachelor i Kulturprosjektledelse og studenter som er interessert i kunsthistorie
Arbeidskrav

Gruppeoppgave

Eksamensform

Eksamen er delt i to deler:

1) Individuell oppgave over 10 dager, 6-8 sider

2) 3 timers dagseksamen.

Det gis en samlet karakter for de to delene

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kleiner, Fred S. og Christin J. Mamiya, Gardner’s Art through the Ages, 12. utg., Thomson/Wadsworth, London 2005 (1150 s.). Her leses:

Introduction, “The Subjects and Vocabulary of Art History”, s.1-13

Kap. 5, ”Gods, Heroes and Athletes: The Art of Ancient Greece”, s.105-165

Kap. 10, “From Seven Hills to Three continents: The Art of Ancient Roma”, s.247-299

Kap. 11, “Pagans, Christians, and Jews: The Art of Late Antiquity”, s.301-323

Kap. 12, “Rome in the East: The Art of Byzantium”, s.325-339, til: “Painting”.

Kap. 17, “The Age of Pilgrimages: Romanesque Art”, s.447-470, til: “Painting”.

Kap. 18, “The Age of Great Cathedrals: Gothic Art”, s.479-519. Avsnittene om bokilluminasjoner leses kursorisk.

Kap. 21, “Humanism and the Allure of Antiquity: 15th-Century Italian Art”, s.573-611. Avsnittene om maleri leses kursorisk.

Kap. 22, “Beauty, Science, and Spirit in Italian Art: The High Renaissance and Mannerism”, s.614-661. Avsnittene om maleri leses kursorisk.

Kap. 24, “Popes, Peasants, Monarchs, and Merchants: Baroque Art”, s.689-747. Avsnittene om maleri leses kursorisk.

Kap. 28, “The Enlightenment and its Legacy: Art of the Late 18th through the Mid-19th Century”, s. 797-851. Avsnittene om maleri og fotografi leses kursorisk.

Wittkower, Rudolf, Sculpture. Processes and Principles, Harmondsworth 1986

(Boken er utsolgt fra forlaget, men kan leses på biblioteket) (288 s.)

Thue, Oscar, ”Skulptur 1814-1870” i Knut Berg (red.), Norges Kunsthistorie, bd.4, Gyldendal, Oslo 1981, s293-340. (Boken er utsolgt fra forlaget, men kan leses på biblioteket)

Hibbard, Howard, Michelangelo, Penguin Harmondsworth 1987 (eller nyere utgaver) (348 s.). Kapittelet om maleriene i Det sixtinske kapell og Capella Paolina leses kursorisk.

Summerson, John, The Classical Language of Architecture, Thames and Hudson,London 1991 (144 s.)

Brekke, Nils Georg, Per Jonas Nordhagen, Siri Skjold Lexau, Norsk arkitekturhistorie, Det Norske Samlaget, Oslo 2003. Her leses kapittel 5, ”Stavkyrkjene”, s.89-119

Larsson, Lars Olof, Metodelære i kunsthistorien, Cappelen, Oslo 1997 (160 s.). Her leses: ”Kunstlitteratur og kunstvitenskap: en kort historikk”, s.9-48, samt analyseeksemplene om skulptur og arkitektur, s. 58-68, 111-130 og 136-145Supplerende / anbefalt litteratur

Som oversiktsverk og oppslagsverk anbefales:

Mørstad, Erik, Skulpturleksikon,Ad Notam Gyldendal Oslo 2002

Ahlstrand, Jan Torsten, Arkitekturtermer, Studentlitteratur, Lund 1976

Gympel, Jan, Arkitekturens historie. Fra Oldtiden til i dag, Spektrum/Könemann 2005

Nuttgens, Patrick, The Complete Handbook of Architecture. From the First Civilizations to the Present Day, Octopus Publishing Group, London 2006

Til hjelp under oppgaveskrivingen:

Mørstad, Erik, Visuell analyse. Metode og skriveråd, Abstrakt Forlag, Oslo 2000

I tillegg velger studentene selv fordypningslitteratur i forbindelse med gruppearbeid og hjemmeeksamen


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L