Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > FJR2001 Fortellerteknikk 2 - fjernsynsregi

Fortellerteknikk 2 - fjernsynsregi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FJR2001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
21 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
8
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emne omhandler følgende deler:

 • ”fortellende redigering”
 • faktaproduksjon og etikk
 • intervjuteknikk og kommentar
 • regi i faktaproduksjon
 • sjanger og programformater i fjernsyn
 • dokumentarproduksjoner
Læringsmål

Etter gjennomført emnet skal studentene:

 • kunne redigere med en narrativ forståelse,
 • gjøre rede for og reflektere over relevant etiske problemstillinger,
 • kunne anvende ulike intervjuteknikker,
 • kunne lage en kommentar (speak) til en dokumentarproduksjon,
 • forstår regifunksjonen i en dokumentarproduksjon,
 • ha en oversikt over fjernsynets sjanger og programformater i fjernsyn.
Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen er basert på et samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning både i form av forelesninger, seminarer og gruppevis og individuell veiledning i forhold praktiske produksjoner og evaluering av studentarbeid.

Forkunnskaper

Studentene må har gjennomført emnet Innføring i dokumentar- og flerkameraproduksjon og emnet Fortellerteknikk 1.

Emne er obligatorisk for

Bachelor Fjernsynsregi

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Studentene gjennomfører en rekke produksjoner underveis i studiet, både en- og flerkameraproduksjoner. Studentene må regne med en del obligatorisk aktivitet utover vanlig arbeidstid.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen. All undervisningsaktivitet i forbindelse med produksjoner er obligatorisk.

Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med påfølgende muntlig eksamen. Studentene skal vise evnene til å anvende faglige teoretiske begreper og reflektere disse i en historisk utvikling og samtidig kunne relatere det til praktisk fjernsynsarbeid både i forhold til egne og andres programmer. Muntlig eksamen kan justre karakterne for hjemmeeksamen og skal kontrollere at studenten innestår for hjemmeeksamen og at de holder et tilfredsstillende faglig nivå.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L