Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3FIFJHIS Filmhistorie

Filmhistorie
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3FIFJHIS
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, emnet går første halvdel av høstsemesteret.
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Eva Bakøy
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utgjør en fordypning i filmens historiske utvikling med hovedvekt på den vestlige verden. Med utgangspunkt i analyser av sentrale filmer, fokuseres det på hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende institusjonelle, samfunnshistoriske og kulturhistoriske rammebetingelser.

Læringsmål

Studentene skal:

  • tilegne seg kunnskaper om filmhistoriens sentrale verk og filmskapere og
  • tilegne seg innsikt i sammenhengene mellom filmens uttrykksformer og dens institusjonelle, samfunnshistoriske og kulturhistoriske rammebetingelser.
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, oppgaver, veiledning og visninger av filmer.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og Årsstudiet i film- og fjernsynsvitenskap.

Emne er valgbart for
Andre interesserte/studenter.
Arbeidskrav

Gruppeoppgave

Eksamensform

6-timers dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Thompson, Kristin og David Bordwell Film History: An Introduction, McGraw Hill, University of Wisconsin-Madison, 2003: 788 sider

Hanche, Øyvind, Gunnar Iversen og Nils Klevjer Aas “Bedre enn sitt rykte”. En liten norsk filmhistorie, Norsk Filminstitutt, Oslo 1997: 96 siderSupplerende / anbefalt litteratur

Braaten, Lars Thomas, Stig Kulset og Ove Solum Introduksjon til film: historie, teori og analyse, Gyldendal akademisk, Oslo, 2000: Kap. 1 ”Filmatiske grunnelementer” 22sider


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L