Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3FJGEN Fjernsynsgenre

Fjernsynsgenre
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3FJGEN
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, andre halvdel i semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Audun Engelstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gjennomgår de viktigste fjernsynsgenrenes særtrekk og historiske utvikling, i tillegg til den rolle de har spilt i den offentlige og den faglige debatten.

Læringsmål

Gjennom kurset skal studenten:

  • få kunnskap om særtrekkene ved og utviklingen av de vanligste fjernsynsgenrene både nasjonalt og internasjonalt,
  • få kjennskap til hvordan de forskjellige genrene kan studeres/analyseres, og
  • få innsikt i debattene angående relasjonen mellom ulike genre og samfunnet de fungerer innenfor.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og videovisninger.

Forkunnskaper

Studentene må ha gjennomført emnene Filmhistorie, Dokumentar, Visuell analyse eller 1. år på Bachelor i kulturprosjektledelse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Visuell kultur/film og fjernsyn, Årsstudiet film- og fjernsynsvitenskap, Bachelor i Kulturprosjektledelse - spesialisering fjernsyn


Arbeidskrav

Gruppeoppgaver.

Eksamensform

Individuell hjemmeoppgave på 6 sider.

Leveres både i papirversjon og på fronter.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Creeber, Glen (ed.) The Television Genre Book. BFI Publishing: London, 2001

I kompendium (kjøpes Storkopi):

Metode

Dahl, Hans Fredrik: ”Å lese fjernsynstekster.” I: Norsk medietidsskrift, 1/2001, s. 25-37

Thompson, Kristin: ”Go With the Flow. Analyzing Television.” I: Storytelling in Film and Television. Harvard University Press: Cambridge, MA, 2003, s. 1-35

Fjernsynets historie

Bignell, Jonathan: “Television Histories.” I: An Introduction to Television Studies. Routledge: London, 2004, s. 36-59

Smith, Anthony: “Television as a Public Service Medium.” I: Anthony Smith (red.), Television: An International History. Oxford University Press: New York, 1998, s. 38-54

Brown, Les: “The American Networks.” I: Anthony Smith (red.), Television: An International History. Oxford University Press: New York, 1998, s. 147-161

Programstyring

Syvertsen, Trine: ”Programflatestyring og sendeskjemalogikk.” I: Den store tv-krigen. Fagbokforlaget: Bergen, 1997, s. 119-139

Ellis, John: ”Scheduling.” I: Seeing Things. I. B. Tauris: London, 2000, s. 130-148

Genreteori

Larsen, Peter: “Genrer og formater.” I: Peter Larsen og Liv Hausken (red.), Medievitenskap. Bind 2. Fagbokforlaget: Bergen, 1999, s. 31-53

Palmer, Jerry: ”Genrer og medier – et kort overblikk.” I: Medie Kultur, nr. 14, 1990, s. 5-17

Bondebjerg, Ib: “Fortælleformer, genrer og visuel æstetik.” I: Elektroniske fiktioner. TV som fortællende medie. Borgens Forlag, Copenhagen: 1993, s. 142-187

Fjernsynsestetikk

Williams, Raymond, ”Programming: Distribution and Flow.” I: Television. Technology and Cultural Form. Schocken Books, New York: 1975, s. 78-118

Caldwell, John T: ”Excessive style.” I: Televisuality, Rutgers, New York: 1995, s. 3-31

Altman, Rick: ”Television Sound.” I: Horace Newcomb (red.) Television: The Critical View, 4ht. edition. Oxford UP: New York: 1987, s. 566-584

Anne Jerslev, ”Nu’ets affekt.” I: Staffan Ericson & Espen Ytreberg (red.) Fjernsyn mellom høy og lav kultur. Høyskoleforlaget: Kristiansand, 2002, s. 233-252

Nyheter

Waldahl, Ragnar mfl.”Nyhetenes utforming.” I: Nyheter først og fremst. Universitetsforlaget: Oslo, 2002, s. 231-273

Sand, Gunnar og Knut Hellan: ”Iscenesettelsen av nyhetene.” I: Bak tv-nyhetene. Produksjon og presentasjon i NRK og TV2. Fagbokforlaget: Bergen, 1998, s. 27-51

Sport

Boyle, Raymond & Richard Haynes: “Power Game.” I: Power Play. Sport, Media & Popular Culture. Longman: Essex, 2000, s. 67-88

Whannel, Garry: “Analysing Television Sport: Transformation of Time and Space.” I: Fields in Vision: Television Sport and Cultural Transformation. Routledge: London, 1992, s. 87-103

 

Talkshow

Bruun, Hanne ”The Aesthetics of the Television Talk Show.” I: Gunhild Agger & Jens F. Jensen (red.), The Aesthetics of Television. Aalborg University Press: Aalborg, 2001, s. 229–259

Mulheisen, Wenche: “Talkshowet og programlederen.” I: Kjønn og sex på TV. Universitetsforlaget: Oslo, 2003, s. 51-63

Humor

Kjus, Yngvar: “Karnevalets formspråk i humor-tv.” I: Norsk medietidsskrift, 3/2005, s. 214-231

Larsen, Leif Ove: ”Muntre perspektiv. Fjernsynskomediens estetikk.” I: Anne Gjelsvik og Gunnar Iversen (red.), Blikkfang. Fjernsyn, form, estetikk. Universitetsforlaget: Oslo, 2003, s. 127-148

Game show

Fiske, John: “Quizzical pleasures.” I: Television Culture. Routledge: London, 1987: s. 265-280

Bachman, Hilde Heines: “Vil du bli millionær? TV2s bruk av internasjonale underholdningsformater.” I: Gunn S. Enli, mfl. (red.), Et hjem for oss – et hjem for deg. Analyser av TV2 1992-2002. Fagbokforlaget: Bergen, 2002, s. 205-226

 

Drama

Nelson, Robin: “Analysing TV Fiction: How to Study Television Drama.” I: Glen Creeber (red.), Tele-Visions: An Introduction to Studying Television. BFI Publishing: London, 2006, s. 74-92

Gledhill, Christine: ”Speculations on the Relationship Between Soap Opera and Melodrama.” I: Quarterly Review of Film and Video, vol. 14, no. 1-2, 1992, s. 103-124

Geraghty, Christine: ”Social Issues and Realist Soap.” I: Robert C. Allen (red), To Be Continued... Soap Operas Around the World. Routledge: London, 1995, 66-80

Creeber, Glen: “’Taking Our Lives Seriously’: Intimacy, Continuity and Memory in the Television Drama Serial.” I: Media, Culture & Society, vol. 23, 2001, 439-455

Collins, Jim: ”Postmodernism and Television.” I: Robert C. Allen (red.), Channels of Discourse, Reassembled. Routledge, London: 1992, s. 327-354

 Supplerende / anbefalt litteratur

Butler, Jerome: Television: Critical Methods and Applications, 2.nd edition, LEA: London, 2002

Gjelsvik, Anne og Gunnar Iversen (red.), Blikkfang. Fjernsyn, form, estetikk. Universitetsforlaget: Oslo, 2003


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L