Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > FIF3008 Film- og fjernsynshistoriens historiografi

Film- og fjernsynshistoriens historiografi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3008
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Jan Anders Diesen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Filmens og fjernsynets historie er etter hvert veldokumentert gjennom tallrike bøker, artikler, filmer og fjernsynsprogram. Å skrive de levende bildenes historie har derfor også en historie. Studiet av denne historien kan gi et spennende innblikk i hvordan man til ulike tider har sett på disse mediene som kulturelle fenomen og estetisk uttrykk, som folkeopplysning eller underholdningsindustri. Det gir også muligheter til å studere hvordan mediehistoriefaget som akademisk disiplin har utviklet seg, fagets teori, metode og praksis, kort sagt dets historiografi.

Gjennom film- og fjernsynshistorien har de levende bilders historikere hatt ulike innfallsvinkler, fokus og forklaringsmodeller. Historiske framstillinger preges gjerne av den historiske kontekst de har blitt til i, og dette emnet vil fokusere på hvordan vekslende mediehistorisk teori og praksis er et uttrykk for nettopp dette. Kurset forutsetter grunnleggende film- og fjernsynshistoriske kunnskaper.

Læringsmål

Gjennom kurset skal studenten få:

  • få innsikt i generell historisk metode
  • få innsikt i film- og fjernsynshistoriens historiografi, det vil si hvordan disse historiene har vært skrevet og hvorfor de har vært skrevet på akkurat denne måten.
  • lære om ulike innfallsvinkler og forklaringsmodeller for mediehistorisk forskning.
  • tilegne seg kompetanse for egen film- og fjernsynshistorisk forskning.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminarframlegg.

Emne er valgbart for
Master i film- og fjernsynsvitenskap
Eksamensform

Hjemmeeksamen (3500-4000 ord).

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Obligatorisk pensum - bøker (kjøpes Mjøsbok)

Allen, Robert C. & Douglas Gomery: Film History. Theory and Practice. New York: McGraw-Hill, 1985 (267 s.)

Bordwell, David: On the History of Film Style. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997 (kap. 1-5: 157 s.)

Dahl, Hans Fredrik: Mediehistorie. Historisk metode i mediefaget. Oslo: Damm, 2004 (kap. 1-3, 5-7: 90 s.)

Winston, Brian: Technologies of Seeing. Photography, Cinematography and Television. London: BFI, 1996 (100 s.)

Z-filmtidsskrift, nr 2/2006: Filmbevaring (50 s.)

Obligatorisk pensum - kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Allen, Robert C.: "From exhibition to reception. Reflections on the audience in film history", i: Screen 4/1990 (9 s.)

Bordwell, David: "Introduction: Beyond the Blockbuster", i: The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies. Berkeley: University of California Press, 2006 (17 s.)

Cook, David A.: "'We're in the Money!' A Brief History of Market Power Concentration and Risk Aversion in the American Film Industry from the Edison Trust to the Rise of Transnational Media Conglomerates", i: Vitali & Willemen (ed.) Theorising National Cinema. London: BFI, 2006 (13 s.)

Diesen, Jan Anders: "Kasser til besvær – en filmhistorikers arbeid", i: Basteiansen & Meland (red.) Fra Eidsvoll til Marienlyst. Studier i norske mediers historie fra grunnloven til TV-alderen. Kristiansand: IJ-forlaget, 2001 (11 s.)

Elsaesser, Thomas: "Writing and Rewriting Film History. Back to the Future with Early Cinema?", i: Norsk medietidsskrift 2/1995 (14 s.)

Gomery, Douglas: "Hollywood corporate business practice and periodizing contemporary film history", i: Neale & Smith (ed.) Contemporary Hollywood Cinema. London: Routledge, 1998 (9 s.)

Gripsrud, Jostein: "Mary, Doug og moderniteten", i: Norsk medietidsskrift 2/1995 (16 s.)

Helseth, Tore: "Fellesskap og fiendebilder", i: Norsk medietidsskrift nr. 2/2001 (19 s.)

Iversen, Gunnar: "Snarveier til fortiden. Kildeproblemer og formidlingsaspekter omkring Norges første spillefilm", i: Norsk medietidsskrift 2/1995 (7 s.)

Kjørup, Søren: "Filmhistoriens retorikk", i: Norsk medietidsskrift 2/1995 (15 s.)

Sarris, Andrew: "Toward a Theory of Film History", i: The American Cinema: Directors and Directions, 1929-1968. New York: Dutton, 1968 (15 s.)

Sejersted, Francis: "Historiefagets fortellinger", i: Nytt norsk tidsskrift nr. 4/1995 (12 s.)

Skretting, Kathrine: "Populær, nasjonal og seriøs filmkultur. Filmjournalen 1942-1985", i: Norsk medietidsskrift 2/1995 (12 s.)

Smith, Murray: "Theses on the philosophy of Hollywood history", i: Neale & Smith (ed.) Contemporary Hollywood Cinema. London: Routledge, 1998 (14 s.)

Staiger, Janet: "Postmodern Film Historiography", i: Norsk medietidsskrift 2/1995 (11 s.)Supplerende / anbefalt litteratur

Enticknap, Leo: Moving Image Technology. From Zoetrope to Digital. London: Wallflower Press, 2005.

Kjeldstadli, Knut: Fortida er ikke hva den engang var. En innføring i historiefaget. Oslo: Universitetsforlaget, 1992.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L