Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > BVP2004/2 Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid i barnevernet

Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid i barnevernet

Back Tilbake
Kode
BVP2004/2
Studiepoeng
25
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler hvordan undersøkelse, utredning og tiltaksarbeid i barnevernet gjennomføres i praksis. Det legges vekt på barnevernets arbeidsprosess fram mot faglig begrunnede beslutninger. Emnet fokuserer på sentral teori knyttet til undersøkelse, utredning og tiltaksarbeid i barnevernet. Det gis innføring i rettsregler og juridisk metode.


Læringsutbytte

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om og kunne beherske og anvende sentrale teoretiske perspektiver, begreper, lover, metoder og modeller relatert til emnets innhold.

Studentene skal dokumentere kompetanse i selvstendig faglig refleksjon, vurderinger og beslutninger relatert til undersøkelse, utredning og tiltaksarbeid i barnevernet.


Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, muntlig framlegg, skriftlige oppgaver, veiledning og selvstudier.

Læringsmetodene fordrer aktiv studentdeltakelse som bidrag til å fremme læringsfellesskapet gjennom arbeid i grupper og plenum.


Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått tidligere emner i studiet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevernArbeidskrav

Skriftlig oppgaver, muntlig framlegg og annen dokumentasjon. 


Eksamensform

MappevurderingErstatter
BVP2004/1 på 20 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L