Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > BVP2007/1 Bacheloroppgave

Bacheloroppgave

Back Tilbake
Kode
BVP2007/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven er en individuell skriftlig fordypningsoppgave over et selvvalgt tema med relevans for barnevernpedagogenes kunnskapsfelt og praksis. 


Læringsutbytte

I bacheloroppgaven skal studentene dokumentere selvstendig faglig refleksjon og evne til analytisk tenkning og kritisk refleksjon i forhold til teori og praksis. Videre skal de kunne kommunisere problemløsninger på et vitenskapelig grunnlag i en skriftlig framstilling.


Undervisnings- og læringsmetode

Individuell skriving og veiledning.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern
Eksamensform

Individuell skriftlig bacheloroppgave med muntlig høring.

Det gis en foreløpig sensur på oppgaven. Til muntlig stilles det spørsmål fra oppgaven og pensum forøvrig. Endelig karakter utgjør samlet vurdering.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L