Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SOA2007/1 Mangfold og utvikling i sosialt arbeid

Mangfold og utvikling i sosialt arbeid

Back Tilbake
Kode
SOA2007/1
Studiepoeng
33
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en fordypning i tidligere tema i studiet. Fokuset i emnet er sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov. Emnet tilrettelegger for kunnskap om, og forståelse for hvordan faglige utfordringer løses i og utenfor det offentlige velferdsapparat.

Emnet består av to delemner:

 • I delemne 5a  ses det på hvordan grupper av brukere med sammensatte behov ivaretas i det offentlige velferdsapparatet.
 • I delemne 5b  undersøker studentene hvordan grupper av brukere med sammensatte behov ivaretas utenfor det offentlige velferdsapparatet. I tillegg ses det på samarbeidet mellom det offentlige hjelpeapparat og andre aktører.

Læringsutbytte

En student skal etter emnet ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdighet og generell kompetanse.

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om:

 • hvordan faglige utfordringer knyttet til brukere med sammensatte behov løses i og utenfor det offentlige hjelpeapparatet
 • ulike metoder og praksis i sosialt arbeid
 • grunntrekk i kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode.
 • grunntrekk i vitenskapsteori
 • prosjektmetodikk
 • gruppeprosesser, med vekt på samarbeid, konfliktløsing og egenfungering

Etter gjennomført emne kan studentene:

 • analysere komplekse problemer knyttet til brukergrupper med sammensatte behov
 • planlegge og gjennomføre en prosess- og målorientert gruppeoppgave innen en bestemt tidsramme
 • delta i gruppeveiledning og bidra med faglige bidrag  gruppeprosessen
 • formulere vitenskapsteoretiske begrunnelser for metodevalg og diskusjoner
 • anvende grunnleggende innsikter fra kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode i gjennomføringen av prosjektet

Etter gjennomført emne har studentene utviklet:

 • kritisk bevissthet om de ulike roller man har som yrkesutøver
 • evne til kritisk analyse som underlag for profesjonell intervensjon
 • forståelse og respekt for ulike måter faglige utfordringer løses,- i og utenfor det offentlige velferdsapparatet
 • ferdigheter i samarbeidskompetanse
 • ferdigheter i muntlig og skriftlig formidling

Undervisnings- og læringsmetode

Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, gruppearbeid, veiledning og individuelt arbeid. Studentaktive læringsformer vektlegges. Læringsmetodikken i 5b består i stor grad av feltarbeid.


Forkunnskapskrav

Bestått tidligere emner i BA forløpet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeidArbeidskrav

Skriftlige oppgaver, muntlige framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon.


Eksamensform

Eksamen er todelt og består av:

 1. Gruppe: Prosjektrapport med muntlig framlegg
 2. Individuelt skriftlig arbeid
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L