Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > 1PAR08/1 Emne 3: Anatomi og fysiologi

Emne 3: Anatomi og fysiologi

Back Tilbake
Kode
1PAR08/1
Studiepoeng
5
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Heidi Wold - heidi.wold@hig.no
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Language of instruction - Norwegian
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnebeskrivelse

Anatomi og fysiologi er grunnleggende medisinske fag. Anatomi omhandler kroppens oppbygning og fysiologi beskriver hvordan en levende kropp normalt fungerer. Kunnskap om de normale kroppsfunksjoner er en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykelige tilstander, og å kunne gi riktig behandling.

Innhold

 • Celler og vev
 • Nervesystemet og sansene
 • Det endokrine systemet
 • Blodet og sirkulasjonssystemet
 • Immunsystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Nyrer og urinveier
 • Fordøyelsessystemet og stoffomsetningen
 • Muskel- og skjelettsystemet
 • Temperaturregulering

 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om menneskets anatomiske oppbygning.
 • Har kunnskap om organer og organsystemers normale funksjon og samspill.

Ferdigheter

Studenten

 • Anvender kunnskap om anatomi og fysiologi i utøvelsen av ambulansefaget.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet omfatter en samling over 3 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver.
Arbeidskrav

Arbeidskrav

 

1)         En individuell oppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

 

2)         Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samling for å kunne framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Individuell skoleeksamen over 3 timer. Eksamen avholdes på Lillehammer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L