Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > 1PAR04/2 Emne 6: Akuttmedisin 2

Emne 6: Akuttmedisin 2

Back Tilbake
Kode
1PAR04/2
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Bjørn Bjelland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter i temaer som omhandler utfordrende og/eller kompliserte akuttmedisinske problemstillinger. Eksempler på dette er diagnostikk, vurdering og behandling av akutt syke barn, mennesker med kroniske lidelser, mennesker med store psykososiale og/eller psykiatriske problemer og geriatriske pasienter. Det vil også legges vekt på hvordan kulturelle og sosiale forskjeller påvirker menneskers presentasjon av sykdom og lidelse.

Innhold

 • Sykdom og skade i
  • Fordøyelseskanal
  • Nyrer og urinveier
  • Blod og beinmarg
  • Svangerskap, obstetrikk og gynekologi
  • Allergi og anafylaksi
  • Infeksjoner og smittevern
  • Forgiftninger
  • Psykiatri
  • Pediatri
  • Geriatri
  • Pasienter med spesielle utfordringer
   • Kroniske sykdommer
   • Rusmisbrukere

Intensivbehandling


Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Har kunnskap om patofysiologiske prosesser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger.
 • Har kunnskap om behandling av lidelser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger.

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • Kan gjennomføre en strukturert undersøkelse av barn.
 • Kan gjennomføre en strukturert undersøkelse av den geriatriske pasient
 • Kan gjennomføre et strukturert anamneseopptak av andre relevante målgrupper.
 • Kan demonstrere smitteverntiltak og andre hygieniske tiltak i ambulansetjenesten.

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Har en dypere forståelse for utfordringer og særtrekk ved pasienter med kronisk sykdom i yngre og eldre aldersgrupper.
 • Har en bred refleksjonsevne og forståelse for helsetjenesten i hele sin bredde og hvilken rolle man som ambulansearbeider spiller i denne når det ikke er opplagt at pasienten skal til en bestemt del av helsetjenesten.
 • Har evne til å reflektere over den store diagnostiske utfordringen allmennmedisinske problemstillinger er – og hvor grensen går mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet omfatter 6 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.
Arbeidskrav

1)         En gruppeoppgave. Vurderes som godkjent/ikke godkjent

2)         5 dager hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering. Hospiterings- eller simuleringsrapport skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

3)         Krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Skriftlig individuell skoleeksamen over 6 timer.


Tillatte hjelpemidler

Ingen tilgjengelige hjelpemidler er tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L