Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SPE2005/2 Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Back Tilbake
Kode
SPE2005/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Lise Mette Lie
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet bygger på ”Spesialpedagogikk: behov og arbeidsmåter”. Emnet vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken


Læringsutbytte

Ved slutten av emnet skal studentene ha:

  • Bred kunnskap om ulike perspektiver på og tilnærminger til annerledeshet.
  • Kunnskap om lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
  • Kunnskap om spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet
  • Evnen til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger
  • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
  • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
  • Innsikt i og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
  • Egenskaper til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
  • Evnen til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Pensumstoff og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, seminarer, gruppearbeid og diskusjoner.


Forkunnskapskrav

SPE2003 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Emne er obligatorisk for

Ba pedArbeidskrav

Arbeidskrav: Det kreves at studenten utarbeider en rapport der spesialpedagogiske strategier blir diskutert. Denne rapporten tar utgangspunkt i en femsatt case.

Det kreves 75% frammøte på undervisning og veiledning for å få gå opp til eksamen.


Eksamensform

6 timers hjemmeeksamen i Fronter..

Overlapp

Emnet SPE2005/2 overlappper med emnet SPE2003/1 Deltakelse og marginalisering del 1 med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L