Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SPE2003/2 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Back Tilbake
Kode
SPE2003/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Evelyn Ovesen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene vil her få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Dialogens betydning og utfordring settes i fokus i forhold til etisk ansvar og samhandling på ulike nivå og med ulike instanser som angår den spesialpedagogiske praksis.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, strategier for inkludering, og ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak.


Læringsutbytte

Ved slutten av emnet skal studentene ha:

  • Kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
  • Kunnskap om saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak
  • Kunnskap om årsaksforhold og praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak.
  • Kunnskap om dialog og samarbeid
  • Evnen til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne valg
  • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
  • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse faglig
  • Innsikt i og evne til å drøfte relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
  • Egenskaper til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
  • Evnen til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Pensumstoff og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, seminarer, gruppearbeid, diskusjoner og veiledning.


Forkunnskapskrav

PED1002 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og PED1003 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle ELLER GPD1001 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og GPD1002 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i pedagogikkArbeidskrav

Emnet har to arbeidskrav som må godkjennes før eksamen: Gruppeoppgave med tilhørende evalueringsseminar. Kurset inneholder også obligatorisk 3 ukers observasjonspraksis med rapport og tilhørende praksisseminar.

(I forbindelse med observasjonspraksis kan praksisstedet kreve politiattest)


Eksamensform

Emnet avsluttes med 1 ukes skriftlig, individuell hjemmeeksamen. Det kreves 75% oppmøte på undervisning og veiledning for å få gå opp til eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet SPE2003/2 Spesialpedagogikk: Behov og arbeidsmåter overlapper med emnet SPE2005/1 Deltakelse og marginalisering del 2 med 100% og med emnet SPE2004/1 Deltakelse og marginalisering del 2 og bacheloroppgave (25 sp.) med 60%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L