HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SPE3006/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk

Skriv ut Skriv ut

Masteroppgave i Spesialpedagogikk

Back Tilbake
Kode
SPE3006/1
Studiepoeng
45
Semester
Vår og høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Masteroppgaven skal være et omfattende og selvstendig arbeid ut fra en problemstilling knyttet til spesialpedagogikkens fagområde. Problemstillingen skal belyses vitenskapelig. Arbeidet skal være basert i teoretiske studier og kan knyttes til empiriske undersøkelser, enten students egne eller til eksisterende datainnsamlinger. Arbeidet med masteroppgaven skal gi studenten et grunnlag for selvstendig forskningsarbeid der analytiske evner og kritisk bevissthet blir øvet. Fullføring av masteroppgaven gir grunnlag for videre fordypning og skal dyktiggjøre deg i forskning og vitenskapelig metode. Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaveseminarer:
Det avholdes to obligatoriske oppgaveseminarer som del av masteroppgavearbeidet. Det første seminaret avholdes seint i vårsemesteret (2. semester for heltids- og 4. semester for deltidsstudentene).  I seminaret vil det bli orientert nærmere om ulike typer masteroppgaver og aktuelle temaer/problemstillinger for masteroppgaver vil bli diskutert.

I etterkant av seminaret er det et arbeidskrav der studentene skal utarbeide en prosjektskisse som legges fram på det neste oppgaveseminaret.

Det andre seminaret avholdes tidlig i høstsemesteret (primært for heltidsstudentene, i 3. semester) og tidlig i vårsemesteret (primært deltidsstudentene, i 6. semester). De innsendte prosjektskissene vil danne et viktig utgangspunkt for innholdet på dette oppgaveseminaret. I etterkant av seminaret tildeles studentene veileder. Videre bearbeiding av prosjektskissen/arbeidskravet gjøres i samarbeid med oppnevnt veileder før godkjenning.

Fokus i det andre oppgaveseminaret vil forøvrig være design, metode og struktur for masteroppgavene, og det vil bli gitt en orientering fra biblioteket om databaser og søketeknikk.


Emne er obligatorisk for

Master i spesialpedagogikk
Eksamensform

Oppgaven evalueres av 2 sensorer der den ene er ekstern. En avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven nyttes til justering av karakteren på masteroppgaven. Det gis én samlet karakter som baseres på det skriftlige arbeidet og muntlig prøving. Det gis bokstavkarakter på oppgaven (A-F).

Bruk av tidligere arbeider i masteroppgaven:
Gjenbruk av tidligere eksamener er som hovedregel ikke tillatt i masteroppgaven. Dette er ikke til hinder for å videreutvikle arbeid fra tidligere eksamener, men må gjøres rede for ved vanlig bruk av kildehenvisning.  Denne bestemmelsen gjelder ikke for prosjektskisse levert til masteroppgaveseminar som kan gjenbrukes uten bearbeiding.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L