Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > Valgemnemulighet for master i pedagogikk

Valgemnemulighet for master i pedagogikk

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Heltid/ deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hvilke valgemner du kan velge varierer i forhold til om du skal ta valgemnet på våren eller høsten. Dette kan igjen henge sammen med om du er heltids- eller deltidsstudent. Du kan følge med i tilbudstorget for hvilke emner det er mulig å velge. Du kan også spørre på studenttorget eller kontaktet fagmiljøet på Master i Pedagogikk for å få mer informasjon om hvilke valgemner det er mulig å ta.

 

Følgende valgemner er særlig aktuelle for deg som studerer Master i Pedagogikk:

-         Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

-         Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familierBack Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L