Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SPE3009/1 Fagpraksis i spesialpedagogikk

Fagpraksis i spesialpedagogikk

Back Tilbake
Kode
SPE3009/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Generell beskrivelse av studiet: Emnet skal gi innsikt i spesialpedagogikk som praktisk område. Emnet vektlegger praksis innenfor et relevant yrkesområde for den spesialpedagogiske profesjonen. Gjennom praksis skal studenten få innsikt i spesialpedagogisk profesjonsutøvelse. Områder som skal belyses gjennom praksis er områder som: normalitet, avvik, livskvalitet, likeverd og rettigheter. Disse områdene blir belyst opp mot systemrettet arbeid og institusjonsanalyse. Emnet skal danne grunnlag for mastergradsoppgaven innen spesialpedagogikk.

Emnet starter med en halv dags samling ved semesterstart. Deretter gjennomfører studentene praksis etter avtale med sine praksissteder. Halvparten av praksis må være gjennomført innen andre samlingsdag, som legges til månedsskiftet oktober/ november.


Læringsutbytte
  • Studentene skal ha kunnskap om spesialpedagogiske praksis som belyser forutsetning for læring innenfor en institusjonskontekst. 
  • Studenten skal kunne anvende teoretiske perspektiv som grunnlag for analysere den spesialpedagogiske praksishverdagen.
  • Studentene har kjennskap til begrepsapparatet som brukes innen spesialpedagogisk praksis.
  • Studentene har innsikt i hvordan spesialpedagogen fyller sin rolle i barnehagen, skolen og hjelpeapparatet.
  • Studenten har ferdigheter i å analysere og vurdere hva som er et godt læringsmiljø for personer med spesialpedagogiske behov.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet består av minimum 225 timer/ 30 dager praksis og to samlinger ved HiL med utgangspunkt i praksis. I tillegg til praksis skal studenten utvikle en praksisrapport basert på emnets pensum og de erfaringene man gjorde seg gjennom praksis. Praksisgjennomføringen er ellers beskrevet i eget notat om fagpraksis i spesialpedagogikk ved MA-studiet i spesialpedagogikk ved HiL. Informasjon om samlinger vil komme i undervisningsplanen, som blir tilgjengelig i god tid før studiestart. Det er obligatorisk oppmøte på samlinger. 

Tilrettelegging for heltid/ deltid

Praksis gjennomføres i høstsemesteret for alle, både heltid og deltid.

 

Innlevering av praksisrapport og avvikling av muntlig eksamen for heltid:

Desember i samme høstsemester.

 

Innlevering av praksisrapport og avvikling av muntlig eksamen for deltid:

Mars i påfølgende vårsemester.Emne er valgbart for
Master i spesialpedagogikk
Arbeidskrav

Gjennomført 225 timer praksis

Praksisrapport


Eksamensform

Muntlig eksamen basert på praksisrapport, erfaring fra praksis og 500 sider pensum som følger emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L