Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ELEV3001 Elevvurdering og læring - nettbasert

Elevvurdering og læring - nettbasert

Back Tilbake
Kode
ELEV3001
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Stephen Dobson
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innhold

 • Prinsipper for vurdering
 • Dokumentasjon for vurdering
 • Utprøving av kjennetegn for måloppnåelse
 • Internasjonale trender i vurdering
 • Vurdering og læringsmotivasjon
 • Aksjonslæring
 • Refleksjon over egen praksis

Læringsutbytte

Ved sluttført studie skal studentene ha:

 • kunnskap om prinsipper og dokumentasjon for vurdering, kjennskap til utprøving av kjennetegn for måloppnåelse.
 • ferdigheter i å planlegge, dokumentere og vurdere utviklingsarbeid i egen virksomhet
 • evne til teoretisk refleksjon over egen pedagogisk praksis
 • god ferdighet i elevvurdering
 • ferdigheter i å bruke vurdering for læring

Undervisnings- og læringsmetode

Studentene nærmer seg målene gjennom følgende aktiviteter:

 • Se nettforelesninger
 • Delta i nettmøter
 • Lese pensum litteratur
 • Gjennomføre et gruppebasert, veiledet utviklingsarbeid med fokus på egen arbeidspraksis (veiledning via nettmøte)
 • Presentere utviklingsarbeidet
 • Levere refleksjonsnotater med utgangspunkt i forelesninger, klasseromsvideo og egen praksis

 
Arbeidskrav
 • Se minst 80% av nettforelesningene
 • Delta i gruppesamarbeid og sammen med gruppa levere 2 statuspresentasjoner og ett teorigrunnlag til oppgitte frister
 • Levere minst 5 refleksjonsoppgaver på nett innen oppgitte frister

Eksamensform

Prosjektrapport fra utviklingsarbeidet utgjør gruppeeksamen og teller 40%.

Individuell hjemmeeksamen legges på slutten av andre semester, varer 48 timer, og består av en oppgave der studenten skal reflektere over hva han/hun har lært. Erfaringene skal knyttes opp mot pensum (både obligatorisk og godkjent selv-valgte). Hjemmeeksamen teller 60%.

Gruppeeksamen leveres i april 2015

individuell eksamen foregår i mai 2015

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L