Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 1

Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 1

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Høstsemesteret
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Evelyn Ovesen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet gir ansatte i PP-tjenesten en innføring i teoretisk og forskningsbasert kunnskap om læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse i et systemperspektiv. Det legges vekt på sammenhengen mellom et utviklingsstøttende læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse. Emnet skal kvalifisere studentene til å bli en refleksjonspartner og støttespiller for lærer/barnehagelærere i utvikling av inkluderende læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse. Emnet er praksisnært og handlingsrettet, med fokus på utvikling av egen praksis.


Læringsutbytte

Kunnskaper:Studenten

 • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om inkluderende og utviklingsstøttende læringsmiljø og  gruppe- og klasseledelse
 • har kunnskap om sentrale styringsdokumenter som legitimerer arbeidet med læringsmiljø og gruppe- klasseledelse
 • har innsikt i kommunikasjon som fundament for god samhandling mellom PPT og ansatte i skole og barnehage
 • har innsikt i samspills- og læringsprosesser i grupper og klasser

Ferdigheter: Studenten

 • reflekterer over innhold i pensumlitteraturen, formidler og deler sine refleksjoner med andre
 • kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå og analysere utfordringer knyttet til læringsmiljø og gruppe-/ klasseledelse
 • kan kartlegge og identifisere utviklingsområder knyttet til læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse
 • etablerer læringsfremmende kommunikasjon med lærere/barnehagelærere.
 • avklarer egen profesjonsrolle og forventninger i samhandlingen for et best mulig læringsmiljø og utviklingsstøttende gruppe-/klasseledelse

Generell kompetanse: Studenten

 • viser vilje til å støtte og veilede ansatte i skole og barnehage i utviklingen av klasse- gruppeledelse og læringsmiljø
 • ser verdien av sammenhengen mellom teori og praksis for utøving av yrkesrollen
 • viser selvinnsikt i kommunikasjonssituasjoner
 • viser selvstendighet, samarbeidsvilje, ansvarlighet og vilje til kritisk tenkning
 • er bevisst på og reflekterer over etikk i sin profesjonsutøvelse

Undervisnings- og læringsmetode

Samlinger med forelesninger og kunnskapsdeling i grupper/ plenum, arbeidskrav knyttet til egen praksis og veiledning og bruk av digitale læringsressurser mellom samlinger.


Emne er obligatorisk for

EVU-tilbudet Læringsmiljø og gruppeledelseArbeidskrav

a) Individuelle refleksjonslogger etter hver dag under samlingene.

b) Et utviklingsarbeid med utgangspunkt i egen praksis som omfatter kartlegging/ observasjon og pedagogisk analyse. Relevant teori skal trekkes inn i arbeidskravet.


Eksamensform

Hjemmeeksamen med innlevering av oppgave som bygger på arbeidskravet. Oppgaven skal ha maks. 5000 ord.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L