Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > KARR3003/1 Arbeid, utdanning og sosial inkludering (Emne 3)

Arbeid, utdanning og sosial inkludering (Emne 3)

Back Tilbake
Kode
KARR3003/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i karriereveiledning
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studentene en forståelse av hvordan god karriereveiledning forutsetter avansert kunnskap om og en helhetlig forståelse av hvordan utdanning, arbeid og sosialt liv innvirker på menneskers identitet i et livslangt perspektiv. Studentene utvikler kompetanse om karriereveiledningens oppgaver på høyt nivå.

Innholdet organiseres i følgende fire temaer:

 • Historiske og aktuelle utviklingslinjer i samfunnets politikk vedrørende utdanning og arbeid
 • Overgangsfaser gjennom livet
 • Mangfoldsamfunnet
 • Mekanismer for inkludering og ekskludering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan forklare og eksemplifisere ulike samfunnsvitenskapelige og historiske utviklingslinjer på arbeid og utdanning
 •  har kunnskap om og innsikt i klasserelaterte, kjønnsrelaterte og sosiale ulikheter i utdanning og arbeidsliv samt endringer i samfunnets etniske og kulturelle mangfold
 • kan presentere samfunnsvitenskapelige forståelser av inkluderings- og ekskluderingsmekanismer i utdanning og arbeidsliv

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og vurdere kritisk hvordan utdanning og arbeid i vår samtid er påvirket av historiske utviklingslinjer
 • kan arbeide med de barrierer og muligheter som ligger i mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv
 • kan analysere og vurdere kritisk de mekanismene som innvirker på ekskludering og inkludering i utdanning og arbeidsliv og vurdere hvordan karriereveiledning kan innvirke på slike mekanismer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forklare betydningen av likestilling, sosial utjamning og mangfold i utdanning og arbeid
 • kan medvirke til at allmennheten får økt forståelse for hvordan karriereveiledning kan påvirke ekskluderings- og inkluderingsmekanismer i utdanning og arbeid
 • kan analysere og begrunne betydningen av arbeid og utdanning i et identitetsperspektiv

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet organiseres gjennom samlinger, arbeid og veiledning i grupper og individuelt arbeid. Samlingene består av forelesninger, studentframlegg og drøftinger av teorier og forskning i gruppe og plenum. Litteraturstudier og refleksjonsoppgaver er sentrale komponenter i emnet. Drøftinger skal utdype og problematisere samfunnsmessige sammenhenger.

Studentene vil få veiledning i gruppene.
Arbeidskrav

Studenten skriver en individuell fordypningsoppgave med utgangspunkt i ett eller flere av emnets fire hovedtemaer og leser og kommenterer studentarbeider i en gruppe..

Nærmere retningslinjer for arbeidskravet presenteres ved studiestart.

Fordypningsoppgaven må være levert for veiledning og tilbakemelding før den kan leveres til eksamen.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen der fordypningsoppgaven er utviklet på grunnlag av veiledning og tilbakemelding.

Overlapp

RÅD1001 og RÅD1002 Videreutdanning i Rådgivning - del 1 overlapper med KARR3003/1 Arbeid, utdanning og sosial inkludering med 2,5 sp. hver. KARRIER1 Karriereveiledning overlapper med KARR3003/1 Arbeid, utdanning og sosial inkludering med 5 sp.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L