Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > DOK2005/1 Bachelorprosjekt i dokumentarfilmproduksjon

Bachelorprosjekt i dokumentarfilmproduksjon

Back Tilbake
Kode
DOK2005/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Uke 1 - 24
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Alexander Røsler
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Semesteret er produksjonsbasert og skal resultere i en dokumentarfilm på 24-28 minutter. Emnet tar utgangspunkt i studentenes progresjon gjennom de 5 foregående semestre. Workshops innen de ulike fagfunksjoner vil bli holdt i utgangspunkt i den enkelte produksjon. Ide og manus må godkjennes og kvalitetssikret av emneleder før opptak.


Læringsutbytte

Studenten skal kunne lage en 24-28 minutters dokumentarfilm innen sitt fagområde. Studenten skal kunne anvende teoretiske og praktiske kunnskaper lært gjennom studiet til å kunne reflektere over egen produksjon på et profesjonelt nivå. Studenten skal ha nok kunnskap og erfaring til selvstendighet og kreativitet på sine fagområder, og skal kunne inngå og fylle sin rolle i et profesjonelt produksjonsselskap, TV, eller etablere sitt eget firma.


Undervisnings- og læringsmetode

Egenproduksjon med veiledning.

Veiledning

  • Studenten tilbys veiledning i fortellerstruktur, foto, lyd og klipp, og hvordan disse ulike fortellerelementene fungerer sammen for å oppnå størst mulig slagkraft. Individuell
  • veiledning i fagfunksjoner: 4 t
  • Manus– og prosjektutvikling, individuell veiledning: 3 t
  • Screening i plenum: 2 dager

Forkunnskapskrav

Alle de 6 første emnene på Bachelor i dokumentarfilmproduksjon må være bestått før man kan ta eksamen i dette emnet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon


Emne er valgbart for
Emne er ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
  • Researchrapport på 4-5 sider.
  • Rapport for fotokonsept/lydkonsept på 5-7 sider for foto/lyd

Eksamensform

består av to deler:

  1. Den ferdigstilte dokumentarfilmen.
  2. Skriftlig rapport og refleksjon på til sammen 5-7 sider + vedlegg

 

Både 1 og 2 vurderes som bestått/ikke-bestått.

For å kunne gå opp til muntlig eksamen må begge deler være levert innen fastsatt frist.

Eksamenskommisjonen for de respektive fagområdene av en ekstern sensor og faglærer.

Produksjonen ”Bachelorprosjekt” på 24-28 minutter er eksamen sammen med en produksjonsrapport med refleksjonsnotat på til sammen 5-7 sider + vedlegg. Eksamen vurderes muntlig i produksjonsteam med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på teamet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L