Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > DOK1001/1 Innføring i dokumentarfilm

Innføring i dokumentarfilm

Back Tilbake
Kode
DOK1001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
17 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Leiv Igor Devold
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet introduserer de grunnleggende begreper, ferdigheter og kunnskaper som studenten må ha for å utføre en enkel dokumentarfilmproduksjon. Emnet starter med produksjonen ”Her bor jeg”, med en varighet på ca. to uker som en opptakt til studiet.

Deretter skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskaper i temaene:

 

 • Dramaturgi
 • Dokumentarfilmhistorie
 • Fotohistorie
 • Fargelære
 • Bildekomposisjon
 • Klippeteori
 • Klippeteknikk
 • Foto og lyd
 • Filmmusikk og lydbilde
 • Medieetikk
 • HMS
 • Akademisk skriftlig refleksjon
 • Elektroteknikk for studentene i foto og lyd

 

I løpet av emnet skal teori og praksis kombineres i produksjonene ”Jobben” og ”Sted”.


Læringsutbytte

For alle tre spesialiseringene - regi, foto og lyd:

Etter fullført emne skal studenten:

 • kunne lage observerende dokumentarfilmer på inntil 4 minutters lengde av stedsbeskrivende karakter.
 • ha innblikk i og forståelse for hverandres fagfunksjoner.

Særskilt for spesialiseringene foto og lyd:

 • kunne grunnleggende elektrotekniske begreper som er relevante for forståelsen av sine fagfunksjoner.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeide
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Felles oppgaveevalueringer
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Regi:

 • Praktisk produksjon ”Her bor jeg”.
 • Skriftlig innlevering av oppgave i dramaturgi.
 • Praktisk produksjon ”Jobben” Skriftlig innlevering av manus til ”Sted”.
 • Teoretisk oppgave fra pensum.

 

Foto/lyd:

 • Praktisk produksjon ”Her bor jeg”.
 • Skriftlig innlevering av oppgave i dramaturgi.
 • Praktisk produksjon ”Jobben”.
 • Skriftlig innlevering av oppgaver i elektroteknikk.
 • Teoretisk oppgave fra pensum.

Eksamensform

Eksamen ”Sted” består av en produksjon på 3’50” – 4’00” og en skriftlig rapport på 2 - 5 sider. Eksamen vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet og vurderes med bestått/Ikke bestått.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L