HiL > 2014/15 Studiehåndbok > DOK1002/1 Personportrett

Skriv ut Skriv ut

Personportrett

Back Tilbake
Kode
DOK1002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
21 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Leiv Igor Devold
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utvider dokumentarfilmproduksjon og metoder fra observerende stedsbeskrivelse til å portrettere et menneske i en kort dokumentarfilm. Studentene er frie til å velge form.

Det gjennomføres to produksjoner i emnet:

 • ”Sminkeprosessen”, 1´00, som portretterer en prosess.
 • ”Personportrett”, 8’00” – 9’50”, som er et portrett av et menneske.

Emnet består av temaene:

 • Dokumentardramaturgi
 • Fortellerøkonomi
 • Regikonsept
 • Formulering av undertekst
 • Personresearch
 • Etiske problemstillinger
 • Anvendt intervjuteknikk
 • Helhetlig visuelt uttrykk
 • Dreiebok
 • Bevegelig kamera
 • Akseproblematikk
 • Opptakslyd
 • Lyddesign
 • Lyssetting av små rom
 • Lyskontinuitet

           


Læringsutbytte

For spesialisering i regi:

Studentene skal kunne anvende fortellertekniske kunnskaper med særlig vekt på dokumentardramaturgi, fortellerøkonomi, regikonsept, formulering av undertekst, personresearch, etiske problemstillinger, anvendt intervjuteknikk, helhetlig visuelt uttrykk, lyddesign.

 

For spesialisering i foto:

Studentene skal kunne anvende kunnskaper og ferdigheter om bevegelig kamera, akseproblematikk, dreiebok, helhetlig visuelt uttrykk, lyssetting av små rom,

lyskontinuitet.

 

For spesialisering i lyd:

Studentene skal kunne anvende utvidede kunnskaper og ferdigheter i opptakslyd, lyddesign.

 

Studentene på spesialiseringene i lyd og foto skal i tillegg utvide sine kunnskaper i elektrotekniske begreper som er relevante for forståelsen av sine fagfunksjoner.  


Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Felles oppgaveevalueringer
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Veiledning:

Veiledning, evaluering og screening 15 dager for hele klassen. Det er 5 timer er gruppevis veiledning pr. gruppe i forbindelse med produksjonene i semesteret.


Forkunnskapskrav

Gjennomført emne: Innføring i dokumentar (1. semester, 30sp.).

Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav
 • Produksjon ”Sminkeprosessen”.
 • Skriftlig innlevering av manus til ” Personportrett” for regi.
 • Skriftlig innlevering av oppgaver i elektroteknikk for lyd / foto
 • Skriftlig innlevering av refleksjonsrapport og produksjonsrapport for alle til ”Personportrett”.
 • Skriftlig innlevering av svar på spørsmål fra pensum for regi, foto og lyd.

Eksamensform

Eksamen ” Personportrett” består av en produksjon på 8’00” – 9’50 og en skriftlig rapport på 2 - 5 sider.

Eksamen vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen

Studier

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L