Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > DOK2006/1 Miljøportrett

Miljøportrett

Back Tilbake
Kode
DOK2006/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Uke 33 - 42
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Finn Gjerdrum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Miljøportrettet er film som bygger på kompetanse som studenten har tilegnet seg gjennom studiets tidligere produksjoner. Her skal studenten gå videre i arbeidet med å utvikle lengre fortellinger som inneholder flere karakterer og flere plotlinjer, og dermed en mer avansert dramaturgi.

I tillegg skal studenten vise at man mestrer den observerende dokumentarformen, uten bruk av intervju, med vekt på å fortelle visuelt, og med bruk av auditive fortellerelement, Studenten skal også kunne fastholde de forskjellige plotlinjer i en tre akt struktur, der andre akt er fordypningen.
Med ”miljø” menes en gruppe mennesker med felles interesser, behov eller virke som møtes regelmessig over tid, og der enkeltpersoner kan skiftes ut mens ”miljøet” består. Emnet gir studenten mulighet for å arbeide med stil- og formgrep innenfor rammen av det dokumentariske, og gir en fordypning i etiske problemstillinger knyttet til miljøskildring på film. Filmen skal være av 16-18 minutter ferdig lengde. Opptaksforholdet skal være maks 1:20.


Læringsutbytte

Studenten skal:

 • Lære seg de begreper, kunnskaper og ferdigheter som skal til for å lage et filmatisk portrett av et miljø.
 • Kunne utføre research på et miljø og omsette dette til filmatisk fortelling.
 • Skrive et manuskript til en film på 16-18 minutter ferdig lengde.
 • Kunne utarbeide et filmatisk konsept for sin fagfunksjon som inngår filmens totalkonsept, og kommunisere dette til øvrige deltakere i staben.
 • Vise sosiale relasjoner gjennom filmmediet med vekt på den observerende dokumentaren.
 • Kunne ta raske beslutninger når ting tar en uventet vending.
 • Utvise etisk skjønn.

 

Studentene på lyd og foto skal i tillegg beherske elektroniske begreper som er relevante for forståelsen av sine fagfunksjoner.


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil foregå gjennom:

 • Forelesninger.
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer.
 • Oppgaver, både praktiske og teoretiske.
 • Praktiske øvelser.
 • Workshops.
 • Gruppearbeid.
 • Veiledning i grupper og individuelt.
 • Produksjon i felt.
 • Felles oppgave-evalueringer.
 • Refleksjonsnotat i forbindelse med produksjon.

 

Veiledning:

13 dager i tillegg til undervisning og i forbindelse  med individuelle oppgaver.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav
 • Skriftlig innlevering av manus til ”Miljøportrett” for regi.
 • Skriftlig innlevering av Regikonsept for regi.
 • Skriftlig innleveringa av Fotokonsept for foto.
 • Skriftlig innlevering av Lydkonsept for lyd.
 • Skriftlig innlevering av produksjonsrapport for alle 2-5 sider.
 • Skriftlig innlevering av refleksjonsnotat for alle 2-5 sider.

Eksamensform

Produksjonen ”Miljøportrett” er eksamen. Den vises og vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L