Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > DOK2004/1 Friproduksjon og praksis

Friproduksjon og praksis

Back Tilbake
Kode
DOK2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Uke 33 - 51
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Alexander Røsler
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er lagt opp til en stor grad av selvstendig arbeide med veiledning. Med ”Friproduksjon” menes atstudentene ikke får en gitt oppgave, men selv skal utforme et dokumentarfilmprosjekt og eksperimentere med formulering av uttrykk og formspråk til sin bachelorfilm.

”Friproduksjon” består elementene research, pitch, og manusutvikling, opptak og klipp. Det skal leveres 2x skriftlig researchrapport. Prosjektet skal betraktes som en pilot til eksamensfilmen,og er et arbeidskrav. Piloten skal inneholde presentasjon av hovedpersonen(e) og filmens tema, samt relevante locations. Pilotens lengde er maksimalt 15 minutter.

Vi legger til rette formuligheten aven praksisperiode i fjernsynsbransjen i løpet av emnet. Praksisperioden kan etter søknad benyttes i eget praktisk arbeide med ”Friproduksjon” med intern veiledning.


Læringsutbytte

Studentene skal gjennom emnet utvikle sin egen uttrykksform innen sitt fagområde. De skal utvikle økt trygghet på egne kunnskaper og ferdigheter basert på tidligere emner gjennom kontakt med bransjen og utvikling av eget bachelorprosjekt.


Undervisnings- og læringsmetode

Regi: Manus/ prosjektveiledning.

Foto og lyd: Veiledning relatert til prosjektets spesifikke utfordringer.

Felles:

 • Seminarer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Workshops
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Felles screening
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Veiledning:

8 timer med gruppevis og individuell veiledning.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav
 • Researchrapport på 2-5 sider for regi.
 • Praksisrapport på 2-5 sider.
 • Produksjonsrapport med refleksjonsnotat på til sammen 2-5 sider.
 • Pilot 10-15 minutter
 • Pitch
 • Synopsis/prosjektbeskrivelse

Eksamensform

Produksjonen ”Friproduksjon” er eksamen. Den vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L