Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PFJ1001/1 Produksjonsledelse I

Produksjonsledelse I

Back Tilbake
Kode
PFJ1001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester - 18 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet introduserer de basisbegreper, ferdigheter og kunnskaper studenten må ha for å lede en enkel flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon.  Studentene deltar i praktiske rullerende øvinger innen ulike fagfunksjoner.

Det er et sterkt fokus på samarbeid og kommunikasjon i team. Teoriundervisningen belyser både innholdsmessig tilnærming, praktisk planlegging og gjennomføring av både dokumentarfilm- og flerkameraproduksjon.


Læringsutbytte

Etter endt emne har studentene

Fagspesifikk kompetanse:

 • grunnleggende forståelse for oppgavene til en produksjonsleder i dokumentar- og flerkameraproduksjon
 • grunnleggende fortellerteknisk kunnskap og ferdighet med særlig vekt på dokumentar-/enkameraproduksjon. Gjennom dette skal studenten bedre forstå utfordringene til de andre medvirkende i de kreative prosessene bak en enkameraproduksjon
 • grunnleggende kunnskaper og forståelse for fagfunksjonene producer, script og innspillingsleder i en flerkameraproduksjon, samt foto, lyd og andre tekniske stillinger innen både en- og flerkameraproduksjoner.  Dette er en viktig del av det å forstå samspillet mellom de ulike aktørene innen de produksjonsformene som studentene ved dette studiet skal lede
 • grunnleggende kunnskaper om dokumentarfilmhistorie

Generell kompetanse:

 • grunnleggende kunnskap og ferdighet innen ledelse av ulike prosesser
 • HMS, risikovurdering og forebyggende planarbeid i produksjonssammenheng
 • grunnleggende kunnskaper om produksjonsrelatert økonomistyring
 • grunnleggende kunnskaper om åndsretten og hvordan denne har innvirkning på deres videre arbeid

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat
 • Egenarbeid

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Deltakelse i undervisning og øvelser.


Eksamensform

Individuell, skriftlig oppgave på 5-7 sider pluss vedlegg.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L