Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PFJ2005/1 Produksjonsledelse IV

Produksjonsledelse IV

Back Tilbake
Kode
PFJ2005/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Camille Z. Thisell
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet forutsetter gjennomført og bestått PFJ2003 og er en videre fordypning i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon.  Fra å arbeide med nedbrekk av andres ideer og konseptutvikling i forrige semester, legges nå vekten på i større grad å kunne både håndtere etablering av prosjekter ved å utvikle konsepter på egen hånd, for deretter å sette prosjektet ut i live.  Studentene vil fungere som både produksjons- og prosjektledere ved produksjoner som ligger under dokumentar- og flerkameralinja.  Bransjekunnskap står sentralt i dette semesteret.


Læringsutbytte

Etter endt emne har studentene

Fagspesifikk kompetanse:

 • videre kunnskap om prosjektutvikling og styre en kreativ prosess
 • kunnskap om å forvalte en ide
 • kunnskap om hvordan man arbeider med innsalg av en ide eller et mer ferdig produkt inn mot ulike aktører
 • forståelse og kunnskap om sammenhengen mellom ulike parter i mediebransjen

Generell kompetanse:

 • utdypende forståelse for ledelsesteori som bygger på de foregående semestrene i studiet
 • økonomistyring i ulike typer prosjekt med en særlig vinkling mot enkamera- (dokumentar) og flerkameraprosjekter

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat
 • Praksisperiode/produksjoner i felt

Forkunnskapskrav

1. år ved Bachelor i produksjons- og prosjektledelse

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prsjektledelse
Studentene ved dette BA-løpet kan, etter godkjenning av emnevalg, ta dette semesteret i utlandet. Kurset som skal tas i utlandet må være minimum 20 st.p., og praksis må i tillegg gjennomføres som et arbeidskrav (se under)


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Deltakelse i undervisning og øvelser, samt 6-8 ukers praksisperiode ute i bransjen


Eksamensform

Praksisrapport: 14 dagers individuell hjemmeeksamen på 5-7 sider pluss vedlegg.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L