Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PFJ2007/1 Bachelorprosjekt - produksjon- og prosjektledelse

Bachelorprosjekt - produksjon- og prosjektledelse

Back Tilbake
Kode
PFJ2007/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
22 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven er en individuell teoretisk besvarelse.  Etter godkjent valg av tema kan oppgaven skrives uavhengig av praktisk produksjon, men den kan baseres på en på forhånd godkjent praktisk produksjon. 

Et metodeseminar på 5 sp legges i starten av semesteret.


Læringsutbytte

Etter endt emne har studenten

Fagspesifikk kompetanse:

 • inngående kjennskap til og anvendt analyse av viktige sider ved det å gjennomføre en større dokumentarfilm- eller fjernsynsproduksjon
 • kunne dokumentere prosjektlederens oppgaver i alle faser av produksjonen

Generell kompetanse:

 • Kunne forklare hva som kjennetegner et prosjekt
 • Grunnleggende kunnskap om ulike styringsverktøy til benyttelse i ulike prosjekt/prosjektstørrelser
 • Grunnleggende kunnskap om økonomistyring i ulike typer prosjekt

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Produksjoner i felt
 • Veiledning

Forkunnskapskrav

Alle de 5 første emnene i Bachelor i produksjons- og prosjektledelse må være bestått før man kan avlegge eksamen i dette emnet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
 • Godkjenning av oppgavevalg
 • Veiledning
 • Deltakelse på metodeseminar

Eksamensform

Individuell skriftlig BA-oppgave som forsvares muntlig for ekstern og intern sensor.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L