Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PFJ1002/1 Produksjonsledelse II

Produksjonsledelse II

Back Tilbake
Kode
PFJ1002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester - 22 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet forutsetter gjennomført og bestått PFJ1001 og er en videre fordypning i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede en enkel flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon.


Læringsutbytte

Etter endt emne har studentene

Fagspesifikk kompetanse:

 • kunnskap om hvordan foreta nedbrekk av et ferdig manus og grunnleggende forståelse for oppgaver knyttet til planlegging av ulike produksjonsformer.
 • grunnleggende forståelse for IPR (Intellectual Property Rights), herunder opphavsrett, utøverrettigheter, tilvirkerettigheter og hvilke organisasjoner som ivaretar disse, nasjonalt og internasjonalt.  Studentene har kunnskap om hva som er en produksjonsleders oppgaver i forhold til disse organene i forbindelse med ulike produksjoner
 • grunnleggende kunnskaper om fjernsynshistorie

Generell kompetanse:

 • gjennom teoretisk og praktisk arbeid skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskaper om budsjettering som vil gi gode rutiner for å forenkle regnskapsarbeidet 
 • studentene skal identifisere og anvende sentrale begreper som sluttregnskap og rapporteringsrutiner
 • grunnleggende og anvendbar forståelse for begrepet ledelse, og hva rollen som leder for et team vil være
 • kunne definere forskjellen på det å lede en kreativ prosess og det å lede medvirkende i en kreativ prosess
 • analysere og evaluere andre prosjekter
 • grunnleggende kunnskaper og forståelse for sentrale begreper innen ledelsesfaget

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Deltakelse i undervisning og øvelser.


Eksamensform

14 dagers individuell hjemmeeksamen på 5-7 sider pluss vedlegg.  Oppgaven vil være av praktisk-teoretisk art og telle 50% av den totale vurderingen for semesteret. Ledelse av produksjoner vil utgjøre den resterende 50%.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L