Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PFJ2004/1 Produksjonsledelse III

Produksjonsledelse III

Back Tilbake
Kode
PFJ2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester - 18 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Camille Z. Thisell
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet forutsetter gjennomført og bestått PFJ1002 og er en videre fordypning i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon.  Etter å ha hatt fokus på å lære nedbrekk i en teoretisk forstand i semester 2, vil nå fokuset være på å kunne gjennomføre dette på reelle prosjekter ved skolen.   

Studentene vil i dette semesteret i større grad enn tidligere fungere som produksjonsledere ved praktiske produksjoner ved dokumentar- og flerkameralinja.


Læringsutbytte

Etter endt emne har studentene

Fagspesifikk kompetanse:

 • kunnskap om hvordan foreta nedbrekk av manus/ide som vil påvirke arbeidsflyten i en produksjon
 • kunne gjennomføre kalkulering av realkostnader ved samtlige produksjoner de er ansvarlige for, herunder utstyrs- og personalkostnader
 • kunne identifisere og tilkjennegi ulike finansieringsmuligheter
 • grunnleggende forståelse for konseptutvikling og hvordan man presenterer/pitcher konsepter og ideer for ulike finansieringsinstanser

Generell kompetanse:

 • grunnleggende kunnskaper om ulike metoder for arbeid med konfliktløsning
 • grunnleggende kunnskaper om forhandlingsteknikk
 • grunnleggende kunnskaper om personalledelse innen teamarbeid

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat

Forkunnskapskrav

1. år ved Bachelor i produskjons- og prosjektledelse / PFJ1002

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Deltakelse i undervisning og øvelser.


Eksamensform

Praktisk-teoretisk gruppeoppgave hvor gruppene skal utvikle et konsept og presentere denne gjennom en pitch for et panel satt sammen av både interne og eksterne medlemmer. 


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L