Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PFJ2006/1 Prosjektledelse for TV og film

Prosjektledelse for TV og film

Back Tilbake
Kode
PFJ2006/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
18 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er en videre fordypning i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon på et mer overordnet nivå.  Erfaringene fra praksis vil være et utgangspunkt for studentenes individuelle satsningsområder i dette semesteret.  Studentene vil arbeide med hvordan en idé kan videreutvikles etter en pitch og videre til en pilot.  Det er mulig å velge en spesialisering innen dokumentar- eller flerkamera, men det åpnes også for å arbeide videre innen begge produksjonsformene.  Undervisningen bygger på tidligere semestre, men vil nå ha et større fokus på overordna prosjektledelse. 


Læringsutbytte

Etter endt emne har studentene

Fagspesifikk kompetanse:

 • Inngående kjennskap til sentrale begreper innen prosjektteori sett i sammenheng med den spesifikke bransjen de skal jobbe i
 • utdypende kunnskap om prosjektledelse

Generell kompetanse:

 • Kunne gjøre rede for ulike definisjoner av begrepet prosjekt
 • Grunnleggende kunnskap om ulike styringsverktøy til benyttelse i ulike prosjekt/prosjektstørrelser
 • Grunnleggende kunnskap om økonomistyring i ulike typer prosjekt
 • Kunnskaper om akademisk skriving

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Produksjoner i felt
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat
 • Praksisperiode

Forkunnskapskrav

Gjennomført emne IV på Bachelor i produksjons- og prosjektledelse

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Deltakelse i undervisning og øvelser


Eksamensform

14 dagers individuell hjemmeeksamen på 5-7 sider pluss vedlegg.  Oppgaven vil være av praktisk-teoretisk art og telle 50 % av den totale vurderingen for semesteret.  Ledelse av produksjoner vil utgjøre de resterende 50 %.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L