HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FLE1001/1 Innføring i fjernsynsproduksjon

Skriv ut Skriv ut

Innføring i fjernsynsproduksjon

Back Tilbake
Kode
FLE1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
4 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jan Rudi Johansen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i enkamerainnslag for flerkameraproduksjon, hvor den visuelle bildefortellingen vektlegges. Dramaturgi for tv-innslag, bildekomposisjon, foto, lyd og redigering er sentrale temaer i emnet. Det legges også vekt på arbeidsprosesser,  kommunikasjon, profesjonelt samarbeid og sikkerhet. I løpet av emnet skal studentene gruppevis gjennomføre en øvingsproduksjon og en eksamensproduksjon.


Læringsutbytte

Gjennom emnet skal studenten:

 • ha kunnskaper om dramaturgi for tv-innslag og om hvilke prosesser, verktøy og metoder som er hensiktsmessige for å oppnå målet.
 • kunne lage enkameraproduksjoner hvor de viser anvendelse av faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kunne beherske relevante faglige foto- lyd- og klippeverktøyer, teknikker og uttrykksformer.
 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger ved fremstilling av mennesker på tv.
 • kunne planlegge og gjennomføre en produksjon som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Teoriforelesninger
 • Praktisk øving
 • Workshop
 • Gruppearbeid
 • Praktisk produksjon
 • Felles oppgaveevaluering
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Gruppedeltakelse i øvingsproduksjon med individuelt refleksjonsnotat.


Eksamensform

Praktisk produksjon utført i grupper med innlevering av individuelt refleksjonsnotat.

Eksamensproduksjonen vurderes muntlig i plenum.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen

Studier

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L