Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FLE2004/1 Bachelorprosjekt i flerkameraproduksjon

Bachelorprosjekt i flerkameraproduksjon

Back Tilbake
Kode
FLE2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Uke 2 - 24
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Andreas Dreyer
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Semesteret er produksjonsbasert og skal resultere i en flerkameraproduksjon på minst 40 minutter. Som en forberedelse til produksjonen er det lagt inn en praksisperiode. Den enkelte student har selv ansvar for å skaffe seg en praksisplass.


Læringsutbytte

Gjennom emnet skal registudentene:

  • Bekrefte at hun/han har oppnådd de læringsmål og tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for og lage en flerkameraproduksjon på profesjonelt nivå i funksjoner som producer, script og innspillingsleder.

 

Gjennom emnet skal teknikkstudentene:

  • Bekrefte at hun/han har oppnådd de læringsmål og tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for og lage en flerkameraproduksjon på profesjonelt nivå i funksjoner som foto, kamerakontroll, billedmiks, studiolys, lyd og teknisk ledelse.

Undervisnings- og læringsmetode
  • Workshops og veiledning relatert til prosjektets spesifikke utfordringer.
  • Praksis.

Forkunnskapskrav

Alle de 6 første emnene på Bachelor i flerkameraproduksjon må være bestått før man kan ta eksamen i dette emnet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emne er ikke valgbart
Arbeidskrav

Regi: Kameragang for alle produksjoner.

Teknikk: HMS-plan for TOM.


Eksamensform

Bachelorprosjekt:

  • Hver registudent lager en produksjon som bildeprodusent og produksjonen skal inneholde en eller flere av de gjenomgåtte sjangere i løpet av studiet. På de andre produksjonene skal registudenten være script og/eller innspillingsleder.
  • Teknikkstudentene leverer egenvalgt produksjon fra de som er gjennomført i dette emnet.
  • Skriftlig BA-oppgave på 10 sider som knyttes til BA-prosjektproduksjonene.
  • Alle studentene evalueres på de funksjonene de utfører under disse produksjonene.

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L