HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FLE1002/1 Innføring i flerkameraproduksjon

Skriv ut Skriv ut

Innføring i flerkameraproduksjon

Back Tilbake
Kode
FLE1002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
14 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jan Rudi Johansen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende teori, begreper, kunnskaper og ferdigheter som skal til for å gjennomføre en flerkameraproduksjon i studio. Studenten skal trene sine ferdigheter innen alle  fagfunksjoner gjennom praktiske øvinger. Emnet legger vekt på arbeidsprosesser, funksjonsforståelse, kommunikasjon, profesjonelt samarbeid og sikkerhet. Emnet avsluttes med et magasinprogram.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • ha grunnleggende fortellertekniske, dramaturgiske kunnskaper med særlig vekt på flerkameraproduksjon i studio.
 • ha kunnskaper om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • ha kunnskap om de ulike fagfunksjonenes plass og roller i en flerkameraproduksjon.
 • Ha teoretiske kunnskaper om syn og hørsel, lys og farger, lyd og akustikk.
 • ha elementære kunnskaper om HMS.
 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor flerkamera.
 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker, uttrykksformer og ferdigheter innen funksjonene producer, script, innspillingsleder, studiofoto, kamerakontroll, billedmiks, studiolys, lyd, teknisk ledelse og grafikk i en studioproduksjon.
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kunne planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Gruppeundervisning i studio
 • Øvingsoppgaver
 • Praktiske produksjoner

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Skriftlig teoretisk oppgave. HMS-plan for TOM. Fotooppgave.


Eksamensform

Eksamen er et magasinprogram i studio med refleksjonsnotat. Vurderes muntlig i plenum.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen

Studier

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L