Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FLE1003/1 Flerkameraproduksjon I

Flerkameraproduksjon I

Back Tilbake
Kode
FLE1003/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
21uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jan Rudi Johansen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet legger vekt på nyheter og debatt, studio musikkproduksjon, arenaproduksjon og eventtransmisjon og hva som kjennetegner hver sjanger i form, innhold og produksjonsteknikk. Ved arenaproduksjon introduseres grunnleggende OB–produksjon (Outside Broadcasting).

I forbindelse med studentuka i uke 8 settes det av en periode hvor studentene benytter sine tilegnede kunnskaper og ferdigheter til å utvikle, produsere og formidle en uka-tv sending til et publikum. Studentene etablerer Uka-tv som en demokratisk organisasjon og produksjonsselskap og har selv ansvar for drift og økonomi innenfor lovens rammer.

Studentene inngår også i assistentfunksjoner i større produksjonsteam på tvers av årstrinn ved gjennomføring av avgangseksamen. Samarbeid med produksjonsledere innledes i dette semesteret.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal registudentene:

 • Ha fortellertekniske og produksjonstekniske kunnskaper innen sjangerne nyheter og debatt, musikk og eventtransmisjon som producer, script og innspillingsleder.
 • Ha kunnskaper om andre fortellerelementer som bevegelig lys og håndholdt kamera.
 • Ha videreutviklet sine kunnskaper i innslagsproduksjon til nyhetssendinger.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse av regirollen innen nyheter og debatt, musikk og fotball og justere denne under veiledning.
 • Kunne bidra i entreprenørielle prosesser gjennom deltakelse i Uka-tv.

 

Etter gjennomført emne skal teknikkstudentene:

 • Ha videreutviklet sine produksjonstekniske kunnskaper i flerkameraproduksjon med vekt på nyheter og debatt, musikk og eventtransmisjon. Videreutvikle sine kunnskaper om funksjoner i flerkameraproduksjoner, som foto, kamerakontroll, billedmiks, studiolys, lyd og teknisk ledelse.
 • Ha kunnskaper i optikk, elektroteknikk, lyd- og videoteori.
 • Ha kunnskaper i infrastruktur og rigg av OB-buss til produksjon.
 • Ha videreutviklet sine kunnskaper i innslagsproduksjon til nyhetssendinger.
 • Ha grunnleggende musikkopptak i studio.
 • Vite om bruk av bevegelig lys.
 • Ha ferdigheter og bildekomposisjon med håndholdt kamera.
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse av teknikkrollen innen nyheter og debatt, musikk og fotball og justere denne under veiledning.
 • Kunne bidra i entreprenørielle prosesser gjennom deltakelse i Uka-tv.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Felles oppgaveevaluering
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Regi: Dags- og produksjonsplaner for nyhets- og debattproduksjon. Kameragang for alle produksjoner.

Teknikk: Skriftlig teoretisk oppgave. HMS-plan for TOM. Fotooppgave.


Eksamensform

Mappevurdering.

Mappen skal inneholde 3 produksjoner med refleksjonsnotater innen nyheter, debatt, studio musikkproduksjon og eventtransmisjon.

Hver student på spesialisering i regi egger ved produksjon som bildeprodusent,   innspillingsleder og script.

Hver student på spesialisering i teknikk leverer 3 produksjoner med variasjon i utførte fagfunksjoner.

Ved ikke bestått skal den delen av mappen som ikke er godkjent byttes ut med en annen produksjon eller skriftlig oppgave for å kunne vurderes på ny.

Alle studentene vurderes på de funksjonene de utfører under disse produksjonene.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L