Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FLE2001/1 Flerkameraproduksjon II

Flerkameraproduksjon II

Back Tilbake
Kode
FLE2001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
18 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Aase Knudsen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet legger vekt på flerkamerasjangerne talkshow/samtaleproduksjon, teatertransmisjon, og fotball og hva som kjennetegner hver enkelt sjanger i form og innhold. Dramaturgisk fokus videreutvikles og personlig lederskap, utvikling av evner til egenledelse er viktige temaer i dette emnet. Det legges gradvis større vekt på produktkvalitet i løpet av dette emnet enn de foregående. Samarbeid med prosjektledere innledes i dette semesteret.


Læringsutbytte

Gjennom emnet skal registudentene:

 • Videreutvikle sine fortellertekniske kunnskaper i talkshow/samtaleproduksjon, teatertransmisjon, og fotball.
 • Videreutvikle sine kunnskaper innen sjangerne i emnet og om funksjoner i flerkameraproduksjoner som producer, script og innspillingsleder.
 • Ta i bruk og innøve kran som nytt fortellerteknisk element og bruk av slowmotion og ISO.
 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse av regirollen innen talkshow/samtaleproduksjon, teatertransmisjon, og fotball og justere denne under veiledning.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

 

Gjennom emnet skal teknikkstudentene:

 • Videreutvikle sine produksjonstekniske kunnskaper om funksjoner i flerkameraproduksjoner, som foto, kamerakontroll, billedmiks, studiolys, lyd og teknisk ledelse med fokus på sjangerne talkshow/samtaleproduksjon, teatertransmisjon, og fotball.
 • Tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av slowmotion, ISO og sportsdolly
 • Tilegne seg kunnskaper om rigging, sikkerhetsvurdering og bruk av kran.
 • Tilegne seg kunnskaper i elektroteknikk, lyd- og videoteori.
 • Tilegne seg grunnleggende ferdigheter og bildekomposisjon med kamerakran.
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse av teknikkrollen innen talkshow/samtaleproduksjon, teatertransmisjon, og fotball og justere denne under veiledning.
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Felles oppgaveevaluering
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Regi: Kameragang for alle produksjoner.

Teknikk: Skriftlig teoretisk oppgave. HMS-plan for TOM. Fotooppgave. Sertifisering av sikker rigg og bruk av kran i studio.


Eksamensform

Mappevurdering.

Mappen skal inneholde 3 produksjoner med refleksjonsnotater innen  talkshow/samtaleproduksjon, teatertransmisjon, og fotball.

Hver student på spesialisering i regi legger ved produksjon som bildeprodusent, innspillingsleder og script.

Hver student på spesialisering i teknikk leverer 3 produksjoner med variasjon i utførte fagfunksjoner.

Ved ikke bestått skal den delen av mappen som ikke er godkjent byttes ut med en annen produksjon eller skriftlig oppgave for å kunne vurderes på ny.

Alle studentene vurderes på de funksjonene de utfører under disse produksjonene.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L