HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FLE2002/1 Flerkameraproduksjon III

Skriv ut Skriv ut

Flerkameraproduksjon III

Back Tilbake
Kode
FLE2002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
21 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Aase Knudsen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet legger vekt på flerkamerasjangerne hallidrett, barne tv og musikk med partitur og hva som kjennetegner hver enkelt sjanger i form og innhold. Det legges gradvis større vekt på produkt i dette emnet enn de foregående. Kreativitet og konseptutvikling får større fokus i dette emnet. God muntlig fremstillingsevne og en større faglig selvsikkerhet utvikles i dette emnet.


Læringsutbytte

Gjennom emnet skal registudentene:

 • Videreutvikle sine fortellertekniske kunnskaper i forhold til hallidrett, barne tv og musikk med partitur.
 • Videreutvikle sine kunnskaper om funksjoner i hallidrett, barne tv og musikk med partitur, som producer, script og innspillingsleder.
 • Ha kunnskaper om partiturlesing.
 • Ha kunnskaper om kreativ programskaping etter NABC-metoden.
 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse av regirollen innen hallidrett, barne tv og musikk med partitur og justere denne under veiledning.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

 

Gjennom emnet skal teknikkstudentene:

 • Videreutvikle sine kunnskaper om tekniske funksjoner i hallidrett, barne tv og musikk med partitur, som foto, kamerakontroll, billedmiks, studiolys, lyd og teknisk ledelse.
 • Videreutvikle sine ferdigheter innen bildekomposisjon og sikker bruk av kran.
 • Kunne deltakelse i kreative prosesser.
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse av teknikkrollen innen hallidrett, barne tv og musikk med partitur og justere denne under veiledning.
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Felles oppgaveevaluering
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Regi: Kameragang for alle produksjoner. Deltakelse i pitch av prosjekt etter NABC.

Teknikk: Skriftlig teoretisk oppgave. HMS-plan for TOM. Fotooppgave. Sertifisering av sikker rigg og bruk av kran, del 2. Deltakelse i pitch av prosjekt etter NABC.


Eksamensform

Mappevurdering.

Mappen skal inneholde 3 produksjoner med refleksjonsnotater innen  hallidrett, barne tv og musikk med partitur.

Hver student på spesialisering i regi legger ved produksjon som bildeprodusent,   innspillingsleder og script.

Hver student på spesialisering i teknikk leverer 3 produksjoner med variasjon i utførte fagfunksjoner.

Ved ikke bestått skal den delen av mappen som ikke er godkjent byttes ut med en annen produksjon eller skriftlig oppgave for å kunne vurderes på ny.

Alle studentene vurderes på de funksjonene de utfører under disse produksjonene.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L