Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FLE2003/1 Flerkameraproduksjon IV

Flerkameraproduksjon IV

Back Tilbake
Kode
FLE2003/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
18 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Andreas Dreyer
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet legger vekt på flerkamerasjangerne sommersport, musikk med partitur og ad lib, gameshow og hva som kjennetegner hver enkelt sjanger i form og innhold. Det legges gradvis større vekt på produkt i dette emnet enn de foregående. I dette semesteret skal studenten søke etter sin personlige «stemme» og finne sitt uttrykk. Studentene skal på dette nivået kunne holde mindre foredrag og faglig forsvare sine kunnskaper, faglige valg og refleksjoner ovenfor et studentkollegium.


Læringsutbytte

Gjennom emnet skal registudentene:

 • Ha videreutviklet sine fortellertekniske kunnskaper innen sommersport, musikk med partitur og ad lib og gameshow.
 • Ha videreutviklet sine kunnskaper om funksjoner innen sommersport, musikk med partitur og ad lib og gameshow som producer, script og innspillingsleder.
 • Ha videreutviklet sine ferdigheter innen konseptutvikling innen gameshow.
 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kunne reflektere over egen regifaglige utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer.
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.

 

Gjennom emnet skal teknikkstudentene:

 • Ha videreutviklet sine kunnskaper om tekniske funksjoner i sommersport, musikk med partitur og ad lib og gameshow, som foto, kamerakontroll, billedmiks, studiolys, lyd, og teknisk ledelse.
 • Ha videreutviklet sine ferdigheter innen bildekomposisjon og sikker bruk av kran.
 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kunne reflektere over egen regifaglige utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer.
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Felles oppgaveevaluering
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Regi: Kameragang for alle produksjoner. Deltakelse i pitch av prosjekt etter NABC.

Teknikk: HMS-plan for TOM. Fotooppgave. Sertifisering av sikker rigg og bruk av kran, del 3. Deltakelse i pitch av prosjekt etter NABC.


Eksamensform

Mappevurdering.

Mappen skal inneholde 3 produksjoner med refleksjonsnotater innen   sommersport, musikk med partitur og ad lib og gameshow.

Hver student på spesialisering i regi legger ved produksjon som bildeprodusent,   innspillingsleder og script.

Hver student på spesialisering i teknikk leverer 3 produksjoner med variasjon i utførte fagfunksjoner.

Ved ikke bestått skal den delen av mappen som ikke er godkjent byttes ut med en annen produksjon eller skriftlig oppgave for å kunne vurderes på ny.

Alle studentene vurderes på de funksjonene de utfører under disse produksjonene.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L