HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA1004/2 Prosjektledelse

Skriv ut Skriv ut

Prosjektledelse

Back Tilbake
Kode
OLA1004/2
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai/juni
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet legger vekt på å gi en innføring i prosjektarbeidsformen, og skal gi en grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av prosjekter innebærer.

Det vil bli lagt vekt på å forstå prosjektarbeidsformen som et verktøy til utvikling og innovasjon. Videre vil problemstillinger knyttet til prosjektstrategier og forholdet til basisorganisasjonen være tema, samt arbeidsmåter i prosjektarbeid, gruppeprosesser og teamutvikling og teamledelse. Emnet gir også en innføring i prosjektadministrasjon, med styring av framdrift og ressurser, og skal gi kunnskaper om avtaler, kontrakter og forhandlinger.

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv, hvor faglig teori skal gi grunnlag for refleksjon knyttet til utfordringer i prosjektarbeid og prosjektledelse. Videre vil prosjektarbeidsformen bli mye benyttet som arbeidsform i dette studieemnet.


Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan man arbeider i prosjekt, og for hvordan man skal lede prosjekter. Dette innebærer at studenten tilegner seg innsikter i prosjektorganisering og arbeidsmåter i prosjekt, sammensetning og utvikling av team, lederrollen i prosjekter, styring av fremdrift og ressurser, kunnskaper om avtaler, kontrakter og forhandlinger.

20 sp varianten har også praksisprosjekt som en del av emnet. Her får studentene prosjekter på vegne av eksterne prosjekteiere/oppdragsgivere, som studentene skal gjennomføre som en del av emnet.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, som følges opp med seminarer og verksteder. Øvelser i prosjektarbeidsformen og prosjektledelse


Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse


Emne er valgbart for
Emnet er kun for Reiseliv og BOL/ BSM og ikke åpent for andre.
Arbeidskrav

Emnet vil ha flere innleveringer og obligatoriske oppgaver.


Eksamensform

Innlevering av gruppevis prosjektrapport og individuelt refleksjonsnotat. Disse vil veie likt ved vurdering


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L